Trắc nghiệm xác định hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Niu-tơn - Toán lớp 11Chuyên đề: Tổ hợp

Trắc nghiệm xác định hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Niu-tơn

Bài 1: Trong khai triển (2x-5y)8, hệ số của số hạng chứa x5.y3 là:

A. -22400.        B.-40000.        C. -8960.        D.-4000.

Đáp án: A

Chọn A

Số hạng tổng quát trong khai triển trên là

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Yêu cầu bài toán xảy ra khi k=3. Khi đó hệ số của số hạng chứa x5.y3 là:-22400.

Bài 2: Trong khai triển Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án, hệ số của x3,(x > 0) là:

A. 60.        B. 80        C. 160.        D. 240.

Đáp án: C

Chọn C.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 3: Trong khai triển Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án, số hạng thứ 5 là:

A. 35.a6.b-4.        B. -35.a6.b-4.        C.35.a4.b-5.        D.-35.a4.b.

Đáp án: A

Chọn A.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 4: Trong khai triển (2a-1)6, tổng ba số hạng đầu là:

A.2a6-6a5+15a4.        B. 2a6-15a5+30a4.

C.64a6-192a5+480a4.        D. 62a6-192a5+240a4.

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 5: Trong khai triển (x-√y)16, tổng hai số hạng cuối là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: A

Chọn A.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 6: Trong khai triển Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án, hệ số của số hạng chứa a9 b3 là:

A. -80a9 b3.        B. -64a9 b3.        C. -1280a9 b3.        D. 60a6 b4.

Đáp án: C

Chọn C.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Yêu cầu bài toán xảy ra khi k=3.

Khi đó hệ số của số hạng chứa a9 b3 là: -1280a9 b3.

Bài 7: Trong khai triển Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án, số hạng không chứa x là:

A. 4308.        B. 86016.        C. 84.        D. 43008.

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 8: Trong khai triển (2x-1)10, hệ số của số hạng chứa x8 là:

A.-11520.        B. 45.        C. 256.        D. 11520

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 9: Trong khai triển (a-2b)8, hệ số của số hạng chứa a4.b4 là:

A. 1120.        B. 560.        C. 140.        D. 70.

Đáp án: A

Chọn A.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 10: Trong khai triển (0,2+0,8)5, số hạng thứ tư là:

A. 0,0064        B. 0,4096        C. 0,0512        D. 0,2048

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 11: Hệ số của x3 y3 trong khai triển (1+x)6 (1+y)6 là:

A. 20.        B. 800.        C. 36.        D. 400.

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 12: Số hạng chính giữa trong khai triển (3x+2y)4 là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 13: Tìm hệ số của x7 trong khai triển biểu thức sau: h(x)=x(2+3x)9

A. 489889        B. 489887        C. -489888        D. 489888

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 14: Tìm hệ số của x7 trong khai triển biểu thức sau: g(x)=(1+x)7+(1-x)8+(2+x)9

A. 29        B. 30        C. 31        D. 32

Đáp án: A

Chọn A.

Hệ số của x7 trong khai triển (1+x)7 = Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Hệ số của x7 trong khai triển (1-x)8 = Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Hệ số của x7 trong khai triển (1+x)9 = Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Vậy hệ số chứa x8 trong khai triển g(x) thành đa thức là: 29 .

Bài 15: Tìm hệ số của x8 trong khai triển biểu thức sau: g(x)=8(1+x)8 + 9(1+2x)9 + 10(1+3x)10

A. 22094        B. 139131        C. 130282        D. 21031

Đáp án: A

Chọn A.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


to-hop.jsp


Khóa học 11