Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 3 (có đáp án): Reading

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 3 (có đáp án): Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

In Vietnam, a market is a trading place, but many markets are not only about buying and selling things. They reflect the life of the community. A traditional market is a social gathering point for people of all ages it is a new and exciting experience for children, a trading place for local craftsmen, and a chance for young people to meet. People go to the traditional market not only to buy and sell things but also to eat, drink, play games and socialize. For example, if you go to Sa Pa market, it is the highlands in the north of Viet Nam, you can see people wear then nicest clothes and spend all day long at the market. They buy things, play the flute, dance and sing. This is also a time to meet friends and look for lovers. That is why this kind of gathering is also called "love market". Some other countryside markets in the Mekong Delta are held on boats. Most of the goods are sold at a floating market. The most exciting time is in the early morning, when boats arrive loaded up with agricultural products

Question 1: Markets reflect the life of the community.

A. True        B. False

Đáp án:A

Giải thích: Dựa vào câu: “They reflect the life of the community.”.

Dịch: Chúng phản ánh đời sống của cộng đồng

Quảng cáo

Question 2: People go to the traditional market not only to buy and sell things but also to eat, drink, play games and socialize.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “People go to the traditional market not only to buy and sell things but also to eat, drink, play games and socialize.”.

Dịch: Mọi người đi chợ không chỉ để mua bán và còn để ăn uống, chơi các trò chơi và giao tiếp tạo mối quan hệ.

Question 3: Love market is in Lai Chau, a province to the North of Vietnam

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “For example, if you go to Sa Pa market… This is also a time to meet friends and look for lovers. That is why this kind of gathering is also called "love market".”.

Dịch: Ví dụ như nếu bạn đi chợ Sa Pa, … Đó cũng là dịp gặp gỡ bạn bè và tìm người yêu. Đó là lý do tại sao loại hình tự họp này được gọi là “chợ tình”.

Question 4: Some other countryside markets in the Mekong Delta are held on shopping malls.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Some other countryside markets in the Mekong Delta are held on boats.”.

Dịch: Những khu chợ khác ở đồng bằng sông Mê Công được tổ chức trên thuyền.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 5: The most exciting time to go to floating market is in the early morning.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Most of the goods are sold at a floating market. The most exciting time is in the early morning…”.

Dịch: Hầu hết các sản phẩm được bán ở chợ nổi. Thời gian thú vị nhất là vào sáng sớm…

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

In 2006, the house of a __________ (6) family in Dong Van District, Ha Giang Province was chosen for the background of __________ (7) film "The story of Pao". From distance, the house looks beautiful __________ (8) a painting. Bushes of wild but beautiful flowers in blossom on the right and an old leaning cherry blossom tree at the gate create a romantic scene for the house. The film is about the life of a H'mong girl named Pao. She __________ (9) by her stepmother because her real mother left her when she was little. One day, her stepmother died in an accident, and she began to look __________ (10) her birth mother.

Question 6: A. national       B. local        C. unique        D. complicated

Đáp án:B

Giải thích: local family: gia đình địa phương

Dịch: ào năm 2006, một gia đình địa phương ỏ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang…

Question 7: A. the        B. x        C. a        D. an

Đáp án: A

Giải thích: vì tên bộ phim được trích ở phía sau nên bộ phim đã xác định, dùng “the”

Dịch: Vào năm 2006, một gia đình địa phương ỏ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang được chọn làm bối cảnh cho bộ phim “chuyện của Pao”.

Question 8: A. like        B. similar        C. as        D. to

Đáp án: C

Giải thích: beautiful as a painting: đẹp như tranh

Dịch: Nhìn từ xa, ngôi nhà đẹp tựa tranh vẽ.

Question 9: A. raise        B. raises       C. was raising       D. was raised

Đáp án:D

Giải thích: câu bị động thời quá khứ đơn

Dịch: Cô được nuôi nấng bởi mẹ kế vì mẹ ruột của cô đã bỏ cô từ khi cô còn nhỏ.

Question 10: A. at        B. for        C. into        D. about

Đáp án:B

Giải thích: cụm từ “look for”: tìm kiếm

Dịch: …cô bắt đầu tiemf kiếm mẹ ruột của mình.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Marriage is one of three most important event in one’s life in Vietnam. Wedding custom in Vietnam is quite complicated. Before an official wedding of a couple, a ceremony of engagement must be held first. In accordance with Vietnamese tradition, engagement ceremony is an official occasion for families of fiancé and fiancée to mark their relationship and to arrange the wedding. Each family need to prepare a representative who is a family member having a happy life and high-ranking position in the family. In the day of engagement, the representatives of two families will have some announcement about the wedding and exchange gifts. The time of wedding is chosen suitably based on lunar calendar. Gifts which are put in trays are prepared by the family of fiancé a few days before the engagement ceremony. The number of trays must be an odd number (5, 7, 9, etc.) which is suitable to the condition of the fiancé’s family. In Vietnamese habits, odd numbers are thought to bring luck to the couple. In the trays, there are betel leaves, areca nut fruits, wine, tea, husband-wife and sticky rice. These trays are covered by papers or cloths in red.

Question 11: How is wedding custom in Vietnam?

A. It’s diverse.

B. It’s cultural.

C. It’s complicated.

D. It’s unique.

Đáp án:C

Giải thích: Dựa vào câu: “Wedding custom in Vietnam is quite complicated.”.

Dịch: Thủ tục cưới hỏi ở Việt Nam khá phức tạp.

Question 12: What is held first before the official wedding ceremony?

A. gathering       B. worshiping       C. diversity        D. engagement

Đáp án:D

Giải thích: Dựa vào câu: “Before an official wedding of a couple, a ceremony of engagement must be held first.”.

Dịch: Trước lễ cưới chính thức, một nghi lễ đính hôn phải được tổ chức trước.

Question 13: In the day of engagement, the representatives of two families will _______.

A. have some announcements

B. exchange gifts

C. hold the wedding

D. Both A & B

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “In the day of engagement, the representatives of two families will have some announcement about the wedding and exchange gifts.”.

Dịch: Trong ngày lễ đính hôn, đại diện 2 bên gia đình sẽ phát biểu và trao nhau những món quà.

Question 14: Is the number of engagement trays odd or even numbers?

A. odd numbers        B. even numbers

Đáp án:A

Giải thích: Dựa vào câu: “The number of trays must be an odd number (5, 7, 9, etc.)”.

Dịch: Số mâm lễ phải là số lẻ như 5, 7, 9…

Question 15: What is the color of the cloths covering those trays?

A. blue        B. white        C. yellow       D. red

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “These trays are covered by papers or cloths in red.”.

Dịch: Những chiếc khay nào được bao phủ bởi giấy hay vải có màu đỏ.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-peoples-of-viet-nam.jsp