Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 3 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 3 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1:The __________ minority peoples have their own customs and traditions.

A. ethnic        B. cultural        C. basic        D. diverse

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “ethnic minority”: dân tộc thiểu số

Dịch: Các dân tộc thiểu số có phong tục và truyền thống riêng.

Question 2: What is the __________ of the smallest ethnic group?

A. ancestor        B. group        C. majority        D. population

Đáp án:D

Giải thích: population of N: dân số của…

Dịch: Dân số của nhóm dân tộc ít người nhất là bao nhiêu?

Question 3: Ao dai is the __________ dress of Vietnamese people.

A. major       B. special       C. traditional        D. ethnic

Đáp án:C

Giải thích: traditional: truyền thống

Dịch: Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt.

Quảng cáo

Question 4:If you go to Da Lat, you should try some __________ of people here

A. specialties       B. customs       C. costumes        D. shawls

Đáp án: A

Giải thích: specialties: món đặc sản

Dịch: Nếu bạn đến Đà Lạt, bạn nên thử các món ăn đặc sản của con người nơi đây

Question 5: Ethnic people have their own ways __________ farming.

A. in        B. of        C. to       D. at

Đáp án:B

Giải thích: cấu trúc “way of N”: cách thức làm gì

One’s own N: … riêng

Dịch: Người dân tộc thiểu số có cách thức làm nông nghiệp riêng

Question 6:People living in __________ Sahara have to fight for their living.

A. a       B. the        C. an        D. x

Đáp án: B

Giải thích: the dùng trước các danh từ riêng chỉ địa danh nổi tiếng

Fight for their living: đấu tranh cho sự sống

Dịch: Những người sống ở sa mạc Sahara phải đấu tranh cho sự sống

Question 7: The Viet or King has __________ number of people, accounting for about 86% of the population.

A. the largest       B. large       C. larger than       D. the larger

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn “the + adj ngắn + đuôi –est”

Dịch: Người Việt hoặc người Kinh có số dân đông nhất, chiếm khoảng 86% dân số.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 8: __________ traditional costume is the most colorful among all people of Vietnam?

A. What        B. When        C. Whose       D. Why

Đáp án:C

Giải thích: câu hỏi với: whose + N: …của ai?

Dịch: Trang phục truyền thống của dân tộc nào là sặc sỡ nhất trong các dân tộc Việt Nam?

Question 9: : __________ ethnic group has the larger population, the Tay or Ede?

A. Which       B. Where        C. Who       D. How

Đáp án: A

Giải thích: câu hỏi lựa chọn với “which + N”

Dịch: Dân tộc thiểu số nào có số dân đông hơn, dân tộc tày hay Ê-đê?

Question 10: People __________ mountainous regions have to travel a long way to town.

A. on        B. at        C. in        D. of

Đáp án: C

Giải thích: in + địa điểm: ở…

Dịch: Con người sống ở các vùng núi phải di chuyển quãng đường dài để đến thị trấn

Question 11: The items on __________ in the Museum of Ethnology are very interesting.

A. worship        B. display        C. diversity        D. heritage

Đáp án:B

Giải thích: cụm từ “on display”: được đem ra trưng bày

Dịch: Các đồ được đem trưng bày trong Bảo tang Dân tộc học rất thú vị.

Question 12: The __________ house is the biggest house in his village.

A. community       B. communist       C. communal       D. communicate

Đáp án:C

Giải thích: cụm từ “communal house”: nhà chung, nhà văn hoá

Dịch: Nhà chung là ngôi nhà lớn nhất trong làng của anh ấy.

Question 13: We are watching a Holly __________ of the Hmong people

A. waterwheel       B. diversity       C. ceremony        D. group

Đáp án:C

Giải thích: ceremony: nghi thức, nghi lễ

Dịch: Chúng ta đang theo dõi 1 nghi lễ của người Hơ-mông.

Question 14: Vietnam is a multicultural country. The Vietnamese peoples are __________ but live peacefully.

A. diverse        B. basic        C. boarding        D. communal

Đáp án:A

Giải thích: diverse: đa dạng phong phú

Dịch: Việt Nam là một quốc gia đa văn hoá. Các dân tộc Việt Nam đa dạng nhưng chung sống hoà bình.

Question 15: Like other ethnic people, the Ha Nhi __________ their ancestors

A. gather        B. hunt       C. worship       D. recognize

Đáp án:C

Giải thích: worship ancestors: thời cúng tổ tiên

Dịch: Như những dân tộc thiểu số khác, người Hà Nhì cũng thờ cúng tổ tiên.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-peoples-of-viet-nam.jsp