Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay

Phương pháp giải:

Học sinh cần nắm được kiến thức về cấu tạo máy ảnh, Sự tạo ảnh trên phim, công thức thấu kính (thấu kính hội tụ) và số phóng đại của ảnh

1. Máy ảnh

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

* Cấu tạo:

- Gồm hai bộ phận chính: vật kính, buồng tối. Ngoài ra trong máy ảnh còn có cửa điều chỉnh độ sáng và cửa sập, chỗ đặt phim.

- Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ.

2. Công thức thấu kính hội tụ

- Ảnh thật Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

3. Số phóng đại của ảnh

- Số phóng đại của ảnh: Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

h' = k .h

- Trong đó: d là khoảng cách từ vật đến vật kính

d’ là khoảng cách từ phim đến vật kính

h là chiều cao của vật

h’ là chiều cao của ảnh trên phim

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Một máy ảnh có vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 9cm. Để có thể chụp được ảnh của một vật cách máy ảnh 90cm thì khoảng cách giữa vật kính và phim là:

A. 9cm

B. 9,5cm

C. 10cm

D. 10,5cm

Hướng dẫn giải:

Đáp án: C

Khi chụp ảnh thì ảnh của vật trên phim là ảnh thật

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

khoảng cách giữa vật kính và phim là:

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

=> d' = 10 (cm)

Ví dụ 2. Người thợ ảnh điều chỉnh khoảng cách từ phim đến vật kính của máy ảnh để chụp hình một chiếc xe đạp. Biết tiêu cự của vật kính là 10cm và khoảng cách từ phim đến vật kính là 10,8cm. Khoảng cách từ máy ảnh đến chiếc xe đạp là:

A. 135cm

B. 136cm

C. 137cm

D. 138cm

Hướng dẫn giải:

Đáp án: A

Khi chụp ảnh thì ảnh của vật trên phim là ảnh thật

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Khoảng cách từ máy ảnh đến chiếc xe đạp là:

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

=> d = 135 (cm)

Ví dụ 3. Khi chụp ảnh chân dung của Nam thì chú thợ ảnh phải điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim là 10,5cm. Sau khi chụp xong, Nam thấy ảnh của mình trên phim cao 4,5cm. Biết chiều cao thực của Nam là 1,62m. Tính khoảng cách từ máy ảnh đến Nam khi chụp ảnh.

Hướng dẫn giải:

Số phóng đại của ảnh:

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Ta lại có

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Đs: 378cm

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Câu 1. Một chiếc máy ảnh có vật kính là thấu kính hội tụ tiêu cự 5cm. Người ta chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim là 6cm, và giữ cố định khoảng cách này. Nếu dùng máy ảnh này để chụp ảnh thì vật phải cách máy ảnh:

A. 11cm

B. 20cm

C. 30cm

D. 40cm

Đáp án: C

Khi chụp ảnh thì ảnh của vật trên phim là ảnh thật

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Khoảng cách từ máy ảnh đến vật là:

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

=> d = 30 (cm)

Câu 2. Khoảng cách từ vật kính đến phim là 8,2cm, và do máy ảnh bị hỏng nên không thể điều chỉnh khoảng cách này được. Biết tiêu cự của vật kính là 8cm. Một người dùng máy ảnh này để chụp hình một chiếc cốc ở trên bàn. Ban đầu máy ảnh và cốc cách nhau 3m. Để chụp được hình rõ nét thì phải dịch chuyển máy ảnh:

A. Lại gần cốc thêm 28cm

B. Ra xa cốc thêm 28cm

C. Lại gần cốc thêm 45cm

D. Ra xa cốc thêm 45cm

Đáp án: B

Khi chụp ảnh thì ảnh của vật trên phim là ảnh thật

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Khoảng cách từ máy ảnh đến vật là:

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

=> d = 328 (cm)

Vậy phải điều chỉnh máy ảnh ra xa cái cốc: 328 − 300 = 28 (cm)

Câu 3. Dùng máy ảnh có vật kính là thấu kính hội tụ tiêu cự 5,5 cm để chụp ảnh. Vật phải cách máy ảnh bao nhiêu để ảnh hiện trên phim cách vật kính 5,6 cm.

A. 20,4cm

B. 24,5cm

C. 28,2cm

D. 30,8cm

Đáp án: D

Để ảnh hiện trên phim cách vật kính 5,6 cm thì khoảng cách từ ảnh đến vật kính bằng 5,6cm

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Khoảng cách từ máy ảnh đến vật là:

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

=> d = 30,8 (cm)

Câu 4. Một người dùng một máy ảnh có vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm để chụp ảnh một chiếc xe cách xa 25m. Để chụp được ảnh thì người đó phải điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim là:

A. 12,05cm

B. 11,67cm

C. 10,04cm

D. 9,56cm

Đáp án: C

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Câu 5. Chiếc máy ảnh mà chú Hưng dùng có vật kính là thấu kính hội tụ tiêu cự 4cm. Để chụp được một bức hình với số phóng đại k = 0,02 thì khoảng cách từ vật đến máy ảnh là:

A. 204cm

B. 205cm

C. 206cm

D. 207cm

số phóng đại k = 0,02 Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

khoảng cách từ vật đến máy ảnh là:

d = 50d' = 50 . 4,08 = 204 (cm)

Câu 6. Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cách máy ảnh 6m. Biết khi chụp ảnh thì khoảng cách từ phim đến vật kính là 7,3cm. Tính tiêu cự của vật kính.

Khi chụp ảnh thì ảnh của vật trên phim là ảnh thật

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Tiêu cự của vật kính là Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Tiêu cự của vật kính là 7cm

Câu 7. Vật kính của một chiếc máy ảnh có tiêu cự là 12cm. Để chụp được rõ nét một quyển sách thì người ta phải chỉnh cho khoảng cách từ phim đến vật kính là 13cm. Hỏi quyển sách cách máy ảnh bao xa?

Khi chụp ảnh thì ảnh của quyển sách trên phim là ảnh thật

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Khoảng cách từ máy ảnh đến quyển sách là:

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

=> d = 156 (cm)

Vậy quyển sách cách máy ảnh 156cm

Câu 8. Người ta sử dụng một máy ảnh có vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm để chụp ảnh một cái cây. Để số phóng đại k = 0,01 thì người chụp phải đứng cách cái cây bao xa?

Số phóng đại của ảnh:

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Khoảng cách từ người chụp ảnh đến cái cây là: 100.5,05 = 505 (cm)

Đs: 505cm

Câu 9. Máy ảnh mà bạn Linh sử dụng có vật kính là thấu kính hội tụ tiêu cự 10cm. Linh dùng máy ảnh này để chụp hình bố của mình. Biết bố của Linh cao 1,75m. Muốn chiều cao của ảnh trên phim là 5cm thì bố của Linh phải đứng cách máy ảnh bao xa?

Số phóng đại của ảnh:

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Ta lại có

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

bố của Linh phải đứng cách máy ảnh: Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

Đs: 360cm

Câu 10. Vật kính của máy ảnh có tiêu cự f = 8 cm. Do cấu tạo của máy nên khoảng cách giữa vật kính và phim có thể thay đổi từ 8cm tới 8,2cm. Máy ảnh này có thể chụp các vật cách máy bao xa?

Khi khoảng cách từ vật kính đến phim là 8cm thì phim trùng với tiêu điểm của thấu kính nên có thể chụp ảnh những ở rất xa (xa vô cùng)

Khi khoảng cách từ vật kính đến phim là 8,2cm thì tức là ảnh của vật cách thấu kính 8,2cm => d’=8,2cm

Áp dụng công thức Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay | Vật Lí lớp 9

=> d = 328 cm = 3,28 m

Vật máy ảnh có thể chụp ảnh những vật cách máy ảnh từ 3,28m đến rất xa.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.