Phương pháp Tính điện trở của mạch nối tiếp cực hay

Phương pháp Tính điện trở của mạch nối tiếp cực hay

Phương pháp giải: Áp dụng công thức Rtd = R1 + R2 + R3 + ….

Bài tập ví dụ minh họa

Bài 1: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết mỗi điện trở thành phần có độ lớn 10Ω.

Phương pháp Tính điện trở của mạch nối tiếp cực hay | Vật Lí lớp 9
Quảng cáo

Đáp án: 20 Ω

Hướng dẫn giải:

Đây là sơ đồ hai điện trở mắc nối tiếp

Áp dụng công thức tính điện trở tương đương

R = R1 + R2 = 10 + 10 = 20 (Ω)

Bài 2: Đoạn mạch có 3 điện trở R1 = 2Ω; R2 = 4Ω; R3 = 7Ω mắc nối tiếp. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

Đáp án: 13 Ω

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ mạch điện:

Phương pháp Tính điện trở của mạch nối tiếp cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương của đoạn mạch là :

Rtd = R1 + R2 + R3 = 2 + 4 + 7 = 13 (Ω).

Bài 3: Cho n điện trở giống nhau có giá trị r (Ω) mắc nối tiếp. Hãy xác định điện trở tương đương của đoạn mạch.

Đáp án: n.r (Ω)

Hướng dẫn giải:

Điện trở tương đương của đoạn mạch là

Phương pháp Tính điện trở của mạch nối tiếp cực hay | Vật Lí lớp 9

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Quảng cáo

Bài 1: Trong đoạn mạch nối tiếp, kí hiệu R là điện trở, U là hiệu điện thế, I là cường độ dòng điện, công thức nào sau đây là sai?

A. R = R1 + R2 + … + Rn

B. I = I1 = I2 = … = In

C. R = R1 = R2 = … = Rn

D. U = U1 + U2 + … + Un

Đáp án: C

Bài 2: Hai điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 8 Ω mắc nối tiếp. Điện trở tương đương có giá trị

A. 45 Ω      B. 18 Ω

C. 14 Ω      D. 2 Ω

Đáp án: C

Bài 3: Đặc điểm của hai điện trở mắc nối tiếp là:

A. Chỉ có chung một đầu

B. Tháo bỏ một điện trở thì mạch hở

C. Cường độ dòng diện qua mỗi điện trở bằng nhau.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án: D

Bài 4: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp bằng 100 Ω. Biết rằng một trong hai điện trở có giá trị lớn gấp 3 lần điện trở kia. Giá trị mỗi điện trở là:

A. 20 Ω, 60 Ω      B. 20 Ω, 90 Ω

C. 40 Ω, 60 Ω      D. 25 Ω, 75 Ω

Đáp án: D

Quảng cáo

Bài 5: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp bằng 60 Ω. Biết rằng một trong hai điện trở có giá trị lớn điện trở kia 10 Ω. Giá trị mỗi điện trở là:

A. 40 Ω, 20 Ω     B. 50 Ω, 40 Ω

C. 25 Ω, 35 Ω     D. 20 Ω, 30 Ω

Đáp án: C

Bài 6: Cho hai điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 1 Ω mắc nối tiếp với nhau. Tính điện trở tương đương R12.

A. 6 Ω     B. 21 Ω

C. 3 Ω     D. 4 Ω

Đáp án: A

Bài 7: Cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp:

A. IAB = I1 = I2 = … In

B. IAB = I1 + I2 + … + In

C. IAB = 2I1 = I2 = … In

D. ý kiến khác

Đáp án: A

Bài 8: Cho đoạn mạch như hình vẽ. Biết R1 = 4 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 12 Ω, R4 = 24 Ω. Tính điện trở tương đương của mạch điện.

Phương pháp Tính điện trở của mạch nối tiếp cực hay | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt:

Đoạn mạch nối tiếp. Biết R1 = 4 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 12 Ω, R4 = 24 Ω.

Tính Rtd

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtd = R1 + R2 + R3 + R4 = 4 + 10 + 12 + 24 = 50Ω.

Đáp án: 50 Ω

Quảng cáo

Bài 9: Cho ba điện trở mắc nối tiếp với nhau. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 25 Ω. Tính điện trở tương đương của mạch.

Tóm tắt:

Đoạn mạch nối tiếp. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 25 Ω. Tính Rtd

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtd = R1 + R2 + R3 = 10 + 15 + 35 = 60Ω.

Đáp án: 60 Ω

Bài 10: Cho hai điện trở R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω mắc nối tiếp với nhau.

a) Tính điện trở tương đương R12

b) Mắc thêm R = 30 Ω vào nối tiếp hai điện trở trên. Tính điện trở tương đương của toàn mạch. So sánh điện trở tương đương toàn mạch với mỗi điện trở thành phần.

Tóm tắt:

R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω mắc nối tiếp với nhau. Tìm R12

Mắc nối tiếp thêm R = 30 Ω, tìm Rtd. So sánh Rtd với các đt thành phần.

a) Điện trở R1 nối tiếp điện trở R2 nên R12 = R1 + R2 = 15 + 10 = 25Ω.

b) Mắc thêm R = 30 Ω, nối tiếp, điện trở tương đương lúc này là

Rtd = R12 + R = 25 + 30 = 55 Ω.

Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp luôn lớn hơn các điện trở thành phần.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.