Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay

Phương pháp giải:

Học sinh cần nắm được kiến thức về cấu tạo máy ảnh, Sự tạo ảnh trên phim, công thức thấu kính (thấu kính hội tụ) và số phóng đại của ảnh

1. Máy ảnh

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

* Cấu tạo:

- Gồm hai bộ phận chính: vật kính, buồng tối. Ngoài ra trong máy ảnh còn có cửa điều chỉnh độ sáng và cửa sập, chỗ đặt phim.

- Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ.

2. Sự tạo ảnh trên phim:

- Ảnh trên phim của máy ảnh là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật.

- Để điều chỉnh ảnh rõ nét trên phim người thợ ảnh điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim. Vật càng gần ống kính thì ảnh trên phim càng to

- Số phóng đại của ảnh: Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

- Trong đó: d là khoảng cách từ vật đến vật kính

d’ là khoảng cách từ phim đến vật kính

h là chiều cao của vật

h’ là chiều cao của ảnh trên phim

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

3. Công thức thấu kính hội tụ

- Ảnh thật

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào là chính xác? Trong máy ảnh:

A. Ảnh của một vật qua vật kính của máy là ảnh ảo.

B. Tiêu cự của vật kính là hằng số.

C. Khoảng cách từ màn ảnh đến vật kính không thay đổi được.

D. Vật kính là thấu kính phân kì

Hướng dẫn giải:

Đáp án: B

Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự không đổi. Khoảng cách từ màn ảnh đến vật kính có thể thay đổi được. Ảnh của một vật qua vật kính của máy là ảnh thật.

Ví dụ 2. Chọn phát biểu sai về máy ảnh:

A. Phim ảnh được lắp trong buồng tối của máy ảnh

B. Vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhất định

C. Trong máy ảnh, tiêu cự của vật kính là không thay đổi.

D. Khi chụp ảnh của một vật bằng máy ảnh, độ phóng đại ảnh luôn lớn hơn 1.

Hướng dẫn giải:

Đáp án: D

Khi chụp ảnh, thì ảnh xuất hiện trên phim có kích thước nhỏ hơn vật. Nên số phóng đại của ảnh nhỏ hơn 1.

Ví dụ 3. Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Người ta dùng máy ảnh chụp một con cá cách máy 6m. Để chụp được ảnh con cá thì khoảng cách từ vật kính đến phim là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Ảnh của con cá là ảnh thật. Áp dụng công thức Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Để chụp được ảnh con cá thì khoảng cách từ vật kính đến phim là 12,24cm

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Câu 1. Kết luận nào sau đây là sai khi so sánh mắt và máy ảnh?

A. Thuỷ tinh thể có vai trò giống như vật kính.

B. Thủy tinh thể và vật kính là những thấu kính hội tụ có thể thay đổi tiêu cự.

C. Giác mạc có vai trò giống như phim.

D. Ảnh thu được trên phim của máy ảnh và trên võng mạc của mắt có tính chất giống nhau

Đáp án: B

Thủy tinh thể có thể thay đổi tiêu cự, nhưng vật kính của máy ảnh thì không thay đổi tiêu cự được.

Câu 2. Để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim người ta làm thế nào? Chọn cách làm đúng.

A. Giữ phim cố định, thay đổi vị trí của vật kính.

B. Giữ phim cố định, điều chỉnh độ tụ của vật kính.

C. Giữ vật kính cố định, thay đổi vị trí phim.

D. Dịch chuyển cả vật kính lẫn phim.

Đáp án: A

Để điều chỉnh ảnh rõ nét trên phim người thợ ảnh điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim. Trong quá trình điều chỉnh thì phim được giữ cố định còn vật kính thì có thể thay đổi vị trí.

Câu 3. Chọn phát biểu sai về máy ảnh:

A. Ảnh trên phim luôn có kích thước nhỏ hơn vật

B. Máy ảnh có thể chụp ảnh được những vật ở rất xa.

C. Vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ

D. Ảnh của vật trên phim cùng chiều với vật

Đáp án: D

Ảnh của vật trên phim ngược chiều với vật

Câu 4. Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là

A. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

B. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Đáp án: B

Ảnh của vật là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật.

Câu 5. Một máy ảnh có vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 7cm. Người ta dùng máy ảnh này để chụp ảnh một cái cây cách máy 21m. Sau khi chụp xong, người ta thấy ảnh của cái cây trên phim cao 4,2cm. Chiều cao thực của cái cây là:

A. 11,652m

B. 12,558m

C. 13,045m

D. 14,502m

Đáp án: B

Áp dụng công thức Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Số phóng đại của ảnh:

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Chiều cao của cái cây là:

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

=1255,8 (cm) = 12,558 (m)

Câu 6. Để chụp ảnh của một vật ở rất xa bằng một máy ảnh thông thường thì khoảng cách từ vật kính đến phim phải điều chỉnh như thế nào? Giải thích tại sao?

Phải điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim bằng đúng tiêu cự của vật kính.

Vì vật ở rất xa máy ảnh nên ảnh của nó qua vật kính của máy ảnh là ảnh thật, ở đúng tiêu điểm phía sau vật kính. Do đó để chụp được ảnh thì phải điều chỉnh vật kính để phim nằm đúng vị trí tiêu điểm của vật kính.

Câu 7. Tại sao vật kính của máy ảnh lại là thấu kính hội tụ mà không phải là thấu kính phân kì?

Vì để hứng được ảnh trên phim thì ảnh này phải là ảnh thật. Mà thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo nên vật kính của máy ảnh phải là thấu kính hội tụ.

Câu 8. Vật kính của máy ảnh có tiêu cự f = 9 cm. Dùng máy này chụp ảnh một vật ở cách vật kính 4,5m. Độ phóng đại của ảnh là bao nhiêu?

Đổi 4,5m = 450cm

Khi chụp ảnh thì ảnh của vật trên phim là ảnh thật

Áp dụng công thức Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Số phóng đại của ảnh:

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Số phóng đại của ảnh là 0,02

Câu 9. Người ta sử dụng một máy ảnh để chụp ảnh một bức tượng cách đó 8m. Biết rằng bức tượng đó có chiều cao là 3m, chiều cao của ảnh trên phim là 4cm. Khoảng cách từ phim đến vật kính là bao nhiêu? Vật kính của máy ảnh có tiêu cự là bao nhiêu?

Số phóng đại của ảnh:

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Ta lại có

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Tiêu cự của vật kính là:

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Vậy khoảng cách từ vật kính đến phim của máy ảnh là 10,67cm, tiêu cự của vật kính là 10,53.

Câu 10. Người ta sử dụng một máy ảnh có vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm để chụp ảnh một cái cây cách máy 10m. Biết rằng cái cây đó có chiều cao là 6,5m. Tính chiều cao của ảnh cái cây trên phim.

Khi chụp ảnh thì ảnh của vật trên phim là ảnh thật

Áp dụng công thức Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Khoảng cách từ vật kính đến phim là:

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Số phóng đại của ảnh:

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Chiều cao của cái cây là:

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

=> h' = h . k

Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay | Vật Lí lớp 9

Chiều cao của ảnh trên phim là 3,92cm

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.