Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Bài tập ví dụ minh họa

Bài 1: Tính điện trở tương đương trong mỗi trường hợp sau, biết mỗi điện trở thành phần có độ lớn 10 Ω.

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án:

Hướng dẫn giải:

Đây là sơ đồ hai điện trở mắc song song

Áp dụng công thức tính điện trở tương đương

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9 Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Bài 2: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ mạch R1 // R2 // R3

Áp dụng công thức tính điện trở tương đương, ta có:

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Bài 3: Có n điện trở R giống nhau mắc song song với nhau. Hãy tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án: Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Hướng dẫn giải:

Các điện trở được mắc song song nên điện trở tương đương được xác định bởi:

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Trong các công thức sau đây, công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song?

A. U = U1 = U1 = … = Un

B. I = I1 + I2 + … + I

C. R = R1 + R2 + … + Rn

D. Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án: C

Bài 2: Cho 5 điện trở R có giá trị như mắc song song. Tính điện trở tương đương ?

A. R/4      B. R/5

C. R/6      D. 5R.

Đáp án: B

Bài 3: Trong một mạch gồm hai điện trở mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này thay đổi như thế nào nếu tăng giá trị của một điện trở?

A. Tăng lên      B. Giữ nguyên

C. Giảm đi      D. Ý khác

Đáp án: A

Bài 4: Đoạn mạch gồm hai điện trở măc song song với nhau. Biết giá trị của điện trở này lớn gấp bốn lần điện trở kia và điện trở tương đương của đoạn mạch là này bằng 4 Ω. Tìm giá trị của mỗi điện trở.

A. 2 Ω và 8 Ω      B. 4 Ω và 16 Ω

C. 5Ω và 20 Ω      D. 6 Ω và 24 Ω

Đáp án: C

Bài 5: Cho hai điện trở R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 220V. Tính U2.

A. 2/3V      B. 330V

C. 48,3V      D. 220V

Đáp án: D

Bài 6: Có 3 điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 4 Ω mắc song song vào mạng điện. Tìm Rtđ

A. 1,33 Ω      B. 7 Ω

C. 2,25 Ω      D. 5,54 Ω

Đáp án: A

Bài 7: Chỉ ra nhận xét sai khi nói về đặc điểm của hai điện trở mắc song song với nhau?

A. Có hai đầu chung.

B. Tháo bỏ một điện trở thì dòng điện vẫn qua điện trở kia.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở bằng nhau.

D. Cường độ dòng điện qua hai điện trở có giá trị bằng nhau.

Đáp án: D

Bài 8: Cho hai điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song với nhau.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện. Tính điện trở tương đương R12

b) Mắc thêm R3 = 2Ω song song với 2 điện trở trên. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và tính R123.

Tóm tắt:

R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song với nhau.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện. Tính điện trở tương đương R12

b) Mắc thêm R3 = 2Ω song song với 2 điện trở trên. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và tính R123.

a) Sơ đồ mạch điện

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương của mạch điện được xác định bởi:

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

b) Sơ đồ mạch điện

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Mắc thêm R3, có 2 cách tính điện trở tương đương.

Cách 1: Cả ba điện trở mắc song song. Điện trở tương đương được xác định bởi

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách 2: Coi 2 điện trở R1 và R2 đã được thay thế bằng điện trở tương đương R12 được tính ở ý a) và mắc song song với R3.

Ta có:

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án: a) R12 = 2 (Ω); b) R123 = 1 (Ω)

Bài 9: Một điện trở R mắc song song với một điện trở lớn gấp ba lần nó và cho một điện trở tương đương bằng 12 Ω. Tính R

Tóm tắt:

Hai điện trở song song: R1 = R (Ω), R2 = 3R (Ω).

Biết Rtd = 12 Ω. Tính R.

Áp dụng công thức điện trở song song ta có:

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án: R = 16 Ω

Bài 10: Một đoạn mạch có điện trở R. Để giảm bớt điện trở của đoạn mạch một giá trị bằng R/5, phải mắc thêm cho đoạn mạch một điện trở bao nhiêu và mắc thế nào ?

Tóm tắt:

Đoạn mạch có điện trở R. Để giảm bớt điện trở của đoạn mạch một giá trị bằng R/5, phải mắc thêm cho đoạn mạch một điện trở bao nhiêu và mắc thế nào ?

Vì đoạn mạch bị giảm điện trở nên ta cần mắc thêm điện trở R1 song song với đoạn mạch ban đầu. Điện trở tương đương khi mắc thêm điện trở R1 là 4R/5.

Áp dụng công thức xác định điện trở tương đương.

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án: Cần mắc song song với đoạn mạch ban đầu 1 điện trở có độ lớn 4R.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.