Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 51 Bài 13 Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 51 Bài 13 Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 13 Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 51.

Bài 13 Tiết 1 trang 51 Tập 1

Bài 1 Trang 51 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Việt cắt được 9 bông hoa, Mai cắt được nhiều hơn Việt 4 bông hoa. Hỏi Mai cắt được bao nhiêu bông hoa?

Trả lời:

Việt cắt được 9 bông hoa, Mai cắt được nhiều hơn Việt 4 bông hoa nên để tính số hoa mà Mai cắt được em có phép cộng 9 + 4 = 13. Em trình bày như sau:

Bài giải

Mai cắt được số bông hoa là:

9 + 4 = 13 (bông)

Đáp số: 13 bông hoa.

Bài 2 Trang 51 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Trên bờ có 8 con vịt, dưới ao có nhiều hơn trên bờ 5 con vịt. Hỏi dưới ao có bao nhiêu con vịt?

Trả lời: 

Trên bờ có 8 con vịt, dưới ao nhiều hơn trên bờ 5 con vịt, để tính số vịt dưới ao, em có phép tính cộng:

 8 + 5 =   13. Em trình bày như sau:

Bài giải

Dưới ao có số con vịt là:

8 + 5 = 13 (con)

Đáp số: 13 con vịt.

Bài 3 Trang 51 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Cành trên có 12 con chim, cành dưới có nhiều hơn cành trên 3 con chim. Hỏi cành dưới có bao nhiêu con chim?

Trả lời: 

Cành trên có 12 con chim, cành dưới nhiều hơn cành trên 3 con chim, để tính số con chim ở cành dưới, em thực hiện phép tính cộng 12 + 3 = 15. Em trình bày như sau:

Bài giải

Cành dưới có số con chim là:

12 + 3 = 15 (con)

Đáp số: 15 con chim.

Bài 13 Tiết 2 trang 52 Tập 1

Bài 1 Trang 52 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Sóc nâu nhặt được 12 hại dẻ, sóc xám nhặt được ít hơn sóc nâu 3 hạt dẻ. Hỏi sóc xám nhặt được bao nhiêu hạt dẻ?

Trả lời: 

Sóc nâu nhặt được 12 hạt dẻ, sóc xám nhặt được ít hơn sóc nâu 3 hạt dẻ nên để tính số hạt dẻ mà sóc xám nhặt được em thực hiện phép tính trừ: 12 – 3 =  9. Em trình bày như sau:

Bài giải

Sóc xám nhặt được số hạt dẻ là:

12 – 3 = 9 (hạt)

Đáp số: 9 hạt dẻ.

Bài 2 Trang 52 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Hàng trên: 11 ô tô

Hàng dưới ít hơn hàng trên: 3 ô tô

Hàng dưới: ……. ô tô?

Trả lời: 

Hàng trên có 11 chiếc ô tô, hàng dưới có ít hơn hàng trên 3 ô tô, để tính số ô tô hàng dưới em có phép tính trừ :11 – 3 = 8. Em trình bày như sau:

Bài giải

Số ô tô ở hàng dưới là:

11 – 3 = 8 (chiếc)

Đáp sô: 8 chiếc ô tô.

Bài 3 Trang 52 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Trên sân có 19 con vịt, số gà ít hơn số vịt là 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con gà?

Trả lời: 

Trên sân có 19 con vịt, số gà ít hơn số vịt là 5 con, để tính số con gà có trên sân em thực hiện phép trừ: 19 – 5 = 14. Em trình bày như sau:

Bài giải

Trên sân có số con gà là:

19 – 5 = 14 (con)

Đáp số: 14 con gà.

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên