Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 61 Bài 16 Lít | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 61 Bài 16 Lít - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 16 Lít sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 61.

Bài 16 Tiết 1 trang 61 Tập 1

Bài 1 Trang 61 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Quan sát hình rồi viết Đ (đúng), S (sai) vào ô trống.


  bài 16

bài 16 

Trả lời:

Quan sát kích thước các bình em thấy

Bình A < bình B (1 lít) = bình C (1 lít) < bình D

 Em chọn như sau:

bài 16

Bài 2 Trang 61 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Nối (theo mẫu).

bài 16

b) Trong các đồ vật ở câu a: Tô màu đỏ vào đồ vật chứa được nhiều nước nhất, màu xanh vào đồ vật chứa được ít nước nhất.

Trả lời:

a) Em nối như sau:

bài 16

b) Ta có: 3 < 5 l < 10 l < 20 l nên xô 20 lít chứa được nhiều nước nhất nên em tô đỏ; ca 3 lít chứa được ít nước nhất nên em tô màu xanh.

Em tô như sau:

bài 16

Bài 3 Trang 61 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

bài 16

Rót hết nước từ bình A và bình B được đầy các cốc nước (như hình vẽ)

a) Lượng nước ở bình A là …… cốc. Lượng nước ở bình B là …… cốc.

b) Lượng nước ở cả hai bình là …… cốc.

Trả lời:

Quan sát hình, em đếm thấy

a) Lượng nước ở bình A là 8 cốc. Lượng nước ở bình B là 5 cốc.

b) Lượng nước ở cả hai bình là: 8 + 5 = 13 cốc.

Bài 16 Tiết 2 trang 62 - 63 Tập 1

Bài 1 Trang 62 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 30 + 10 = …… l        b) 50 – 30 = …… l

35 + 30 = …… l                 39 – 9 = …… l

48 + 20 = …… l                 47 – 40 = ……

Trả lời: 

Em thực hiện phép tính, được kết quả như sau:

a) 30 + 10 = 40 l        b) 50 – 30 = 20 l

  35 + 30 = 65 l                 39 – 9 = 30 l

  48 + 20 = 68 l                 47 – 40 = 7

Bài 2 Trang 62 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?

bài 16


Trả lời:

Em thực hiện cộng như sau:

4 l + 6 l = 10 l,      6 l + 9 l = 15 l

2 l + 3 l + 6 l = 11 l

Em điền như sau:

bài 16

Bài 3 Trang 62 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?

bài 16

Trả lời:

Em thực hiện trừ, được kết quả như sau:

12 l – 4 l = 8 l,    20 l – 10 = 10 l

Em điền như sau:

bài 16

Bài 4 Trang 63 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Mỗi đồ vật đựng số lít nước ứng với các ca nước bên cạnh (như hình vẽ).

bài 16

a) Số?

Đồ vật

Ấm 

Bình 

Can 

Số lít nước

4
b) Viết tên các đồ vật theo thứ tự từ đựng ít nước nhất dến đựng nhiều nước nhất:

…………………………………………………………………

Trả lời:

a) Số?

Quan sát các đồ vật, em thấy:

Cái ấm nước tương ứng với 4 cái cốc 1 l vậy số lít nước của ấm là: 1 l + 1 l +1 l + 1 l = 4 l

Bình đựng nước tương ứng với 3 cái cốc 1 l, vậy số lít nước của bình là: 1 l + 1 l + 1 l = 3 l

Can đựng nước tương ứng với một cốc 3 l và ba cốc 2 l, vậy số lít nước của can là: 

3 l + 2 l + 2 l + 2 l = 9 l

Xô đựng nước tương ứng với hai cốc 2 l và hai cốc 1 l, vậy số lít nước của xô là: 

2 l + 2 l + 1 l + 1 l = 6 l

Em ghi kết quả như sau:

Đồ vật

Ấm 

Bình 

Can 

Số lít nước

4

3

9

6

b) Ta có: 3 l < 4 l < 6 l < 9 l nên tên các đồ vật theo thứ tự từ đựng ít nước nhất đến đựng nhiều nước nhất: bình, ấm, xô, can.

Bài 5: Trang 63 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Trong can to có 15 l nước mắm. Mẹ đã rót nước mắm từ can to vào đầy một can 5 l. Hỏi trong can to còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Trả lời:

Trong can to có 15 l nước mắm. Mẹ đã rót nước mắm từ can to vào đầy can 5 l. Để tính can to còn lại bao nhiêu lít nước mắm, em thực hiện phép tính trừ: 15 – 5 = 10 l. Em có thể trình bày như sau:

Bài giải

Trong can to còn lại số lít nước mắm là:

15 – 5 = 10 (l)

Đáp số: 10 lít.

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên