Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 91 Bài 24 Luyện tập chung | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 91 Bài 24 Luyện tập chung - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 24 Luyện tập chung sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 9.

Bài 24 Tiết 1 trang 91 - 92 Tập 1

Bài 1 Trang 91 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đặt tính rồi tính.

35 - 9          41 - 6          70 - 34          55 - 26

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số đặt thẳng cột với nhau, sau đó trừ lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục.

35 – 9                  41 – 6

70 – 34                 55 – 26   

bài 24 

Bài 2 Trang 91 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?

bài 24

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện các phép tính: 

68 + 5 = 73;     73 – 8 = 65;     65 – 36 = 29

Em điền vào hình như sau: 

bài 24

Bài 3 Trang 91 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Rô-bốt cần leo qua 52 bậc cầu thang. Rô-bốt đã leo được 19 bậc. Hỏi Rô-bốt cần leo thêm bao nhiêu bậc cầu thang nữa?

Trả lời:

Để tính được rô-bốt cần leo bao nhiêu bậc cầu thang nữa, em thực hiện phép trừ: lấy số bậc thang Rô-bốt cần leo qua (52 bậc) trừ đi số bậc thang rô-bốt đã leo được (19 bậc). Em có phép tính: 52 – 19 = 33 (bậc).

Bài giải

Rô-bốt cần leo số bậc cầu thang nữa là:

52 – 19 = 33 (bậc)

Đáp số: 33 bậc thang.

Bài 4 Trang 91 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Dựa vào câu chuyện của sóc, chuột và nhím, em hay khoanh cào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

bài 24

Phép tính nào sau đây có kết quả là số hạt dẻ của sóc?

A. 73 – 33     B. 61 – 26     C. 83 – 45 

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính:

73 – 33 = 40;     61 – 26 = 35;     83 – 45 = 38

Em thấy số hạt dẻ của bạn sóc nhiều hơn của nhím (35 hạt) nhưng ít hơn của chuột (40 hạt), nên số hạt dẻ của sóc là 38.

Em chọn phép tính C.

bài 24

Bài 5 Trang 92 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. 

bài 24

a)  Ghép hai trong ba thẻ số trên được các số có hai chữ số lớn hơn 40 và bé hơn 50 là: …………………………………………………………………………………………..

b) Tìm tổng và hiệu của số tìm được ở câu a với số trên tấm thẻ còn lại:

…………………………………………………………………………………………..

Trả lời:

Từ 3 thẻ số: 4, 3 và 8, các số có hai chữ số được lập là: 34 ; 43 ; 38 ; 83 ; 84 ; 48.

Các số có hai chữ số lớn hơn 40 và bé hơn 50 là: 43; 48

Em trả lời như sau:

a)  Ghép hai trong ba thẻ số trên được các số có hai chữ số lớn hơn 40 và bé hơn 50 là: 43; 48

b) Tìm tổng và hiệu của số tìm được ở câu a với số trên tấm thẻ còn lại:

43 + 8 = 51;     43 – 8 = 35

48 + 3 = 51;     48 – 3 = 45.

Bài 24 Tiết 2 trang 92 - 93 Tập 1

Bài 1 Trang 92 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Tính. 

25 + 65 – 40 = ………     100 – 50 – 25 =………

Trả lời:

Phép tính: 25 + 65 – 40 

Tính 25 + 65 = 90

90 – 40 = 50

Vậy 25 + 65 – 40 = 50

Em làm tương tự với phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

25 + 65 – 40 = 50     100 – 50 – 25 = 25

Bài 2 Trang 92,93 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Chuồn chuồn bay theo hướng sợ dây dưới đây, xuất phát từ mũi tên.

bài 24

a) Chuồn chuồn sẽ gặp bông hoa đầu tiên ghi số………… và gặp bông hoa sau cùng ghi số ………

b) Tính tổng các số trên ba bông hoa mà chuồn chuồn đã gặp. 

Trả lời:

a) Chuồn chuồn sẽ gặp bông hoa đầu tiên ghi số 19 và gặp bông hoa sau cùng ghi số 7

b) Tính tổng các số trên ba bông hoa mà chuồn chuồn đã gặp: 19 + 61 + 7 = 87.

Bài 3 Trang 93 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Một cửa hàng, buổi sáng bán được 52 l nước mắm, buổi chiều bán được 43 l nước mắm. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm.

Trả lời:

Để tính được cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm, em thực hiện phép cộng: lấy số lít nước mắm buổi sáng bán được (52 lít) cộng với số lít nước mắm buổi chiều bán được (43 lít). Em có phép tính: 52 + 43 = 95 (l)


Bài giải

Cả hai buổi cửa hàng đó bán được số lít nước mắm là:

52 + 43 = 95 (l)

Đáp số: 95 lít nước mắm.

Bài 4 Trang 93 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

70 – 29 > 4…     81 – 23 < 5… 

Trả lời:

Em thực hiện phép tính: 

70 – 29 = 41 nên số cần điền vào chỗ chấm là 0

81 – 23 = 58 nên số cần điền vào chỗ chấm là 9.

Em được kết quả như sau: 

70 – 29 > 40     81 – 23 < 59

Bài 5 Trang 93 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Từ sáu số 30, 52, 18, 5, 25, 34 lập được các phép trừ là: 

30 – 5 = 25;

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Trả lời:

Em có thể lập được các phép trừ như sau:

30 – 5 = 25; 52 – 5 = 47; 18 – 5 = 13; 25 – 5 = 20; 34 – 5 = 29; 30 – 18 = 12; 52 – 18 = 34; 25 – 18 = 7 ; 34 – 18 = 16; 30 – 25 = 5; 52 – 25 = 27; 34 – 25 = 9; 52 – 30 = 22; 34 – 30 = 4; 52 – 34 = 18.

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên