Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 94 Bài 25 Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 94 Bài 25 Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 25 Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 94.

Bài 25 Tiết 1 trang 94 - 95 Tập 1

Bài 1 Trang 94 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. 

a) Trong hình vẽ bên có các điểm là: 

………………………………………

b) Trong hình vẽ có các đoạn thẳng là:

………………………………………

bài 25

Trả lời:

Quan sát hình vẽ bên, em thấy: 

a) Trong hình vẽ bên có các điểm là: A, B, C, M, N.

b) Trong hình vẽ có các đoạn thẳng là: AB, MN

Bài 2 Trang 94 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

bài 25Hình 1

Hình 2

Tên các đoạn thẳng

MN, ………………

…………………


Trả lời: 

Quan sát hình vẽ bên, em thấy: 


Hình 1

Hình 2

Tên các đoạn thẳng

MN, NP, PQ, QM

AB, BC, CD


Bài 3 Trang 94 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đo độ dài các đoạn thằng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

bài 25

Đoạn thẳng MN dài …… cm.

Đoạn thẳng NP dài ……cm.

Trả lời:

Dùng thước thẳng có chia xăng-ti-mét để đo, em đo được:

Đoạn thẳng MN dài 5 cm.

Đoạn thẳng NP dài 3 cm.

Bài 4 Trang 95 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Cho hình vẽ:

bài 25

a) Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đoạn thẳng AB dài …… cm.                                 Đoạn thẳng BC dài ……… cm.

Đoạn thẳng CD dài …… cm.                                 Đoạn thẳng DE dài ……… cm.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Đoạn thẳng …… dài nhất.                                      Đoạn thẳng …… ngắn nhất. 

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng …… dài bằng nhau.       

Trả lời:

a) Đo độ dài các đoạn thẳng bằng thước có vạch chia xăng-ti-mét, em đo được:

Đoạn thẳng AB dài 2 cm.                                        Đoạn thẳng BC dài 4 cm.

Đoạn thẳng CD dài 2 cm.                                        Đoạn thẳng DE dài 1 cm.

b) Dựa vào số đo trên em điền được:

Đoạn thẳng BC dài nhất.                                         Đoạn thẳng DE ngắn nhất. 

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD dài bằng nhau. 

Bài 25 Tiết 2 trang 95 - 96 Tập 1

Bài 1 Trang 95 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

bài 25

Trong hình vẽ trên có:

a) Đường thẳng: ……………………………………………………………

b) Đường cong: ……………………………………………………………

Trả lời

Quan sát hình vẽ, em thấy: 

Trong hình vẽ trên có:

a) Đường thẳng: AB

b) Đường cong: x, y

Bài 2 Trang 95 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đ, S?

bài 25

Trong hình vẽ trên: 

bài 25 

Trả lời:

Hướng dẫn: Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng, vậy quan sát hình vẽ, em thấy ba điểm A, B, C thẳng hàng. Em điền như sau:

Trong hình vẽ trên: 

bài 25 

Bài 3 Trang 96 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. 

bài 25

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là: 

A, N, C và ………………

Trả lời: 

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là: 

A, N, C và B, N, D

Bài 4 Trang 96 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Quan sát tranh rồi nối để có câu hợp lí.

bài 25


Trả lời:

Quan sát bức tranh, em nối như sau:

bài 25

Bài 5 Trang 96 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Vẽ đường thẳng AB. Vẽ đoạn thẳng MN.

b) Vẽ điểm D để có ba điểm C, D, E thẳng hàng

bài 25

Trả lời: 

a) 

Đường thẳng AB

bài 25

Đoạn thẳng MN

bài 25

b) Em vẽ thêm điểm D nằm trên đường thẳng CE để ba điểm C, D, E thẳng hàng như sau:

bài 25

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên