Toán lớp 2 Bài 25 Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng trang 98 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 25 Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng trang 98 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng trang 98 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Hoạt động (trang 99 - 100)

Bài 1 trang 99 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 25

a) Kể tên các điểm trong hình vẽ.

b) Kể tên các đoạn thẳng trong hình vẽ.

Hướng dẫn giải

a) Các điểm có trong hình vẽ là: Điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm H, điểm G

b) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là: Đoạn AB, đoạn CD

Bài 2 trang 99 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Kể tên các đoạn thẳng trong mỗi hình vẽ sau:

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 25 

Hướng dẫn giải

a) Các đoạn thẳng: MN, MP, NP

b) Các đoạn thẳng: AB, BC, CD

Bài 3 trang 99 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng (theo mẫu)

a) Mẫu:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 25

Đoạn thẳng AB dài 5cm.

b) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 25

Đoạn thẳng MN dài … cm.

Đoạn thẳng PQ dài … cm.

Hướng dẫn giải

Đoạn thẳng MN dài 6 cm.

Đọn thẳng PQ dài 7cm.


Hoạt động (trang 100 - 101)

Bài 1 trang 100 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 25

a) Kể tên các đường thẳng trong hình vẽ.

b) Kể tên các đường cong trong hình vẽ.

Hướng dẫn giải

a) Các đường thẳng trong hình vẽ là: đường thẳng BC, đường thẳng DE

b) Các đường cong trong hình vẽ là: đường cong x, đường cong y

Bài 2 trang 101 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đ, S?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 25

Trong hình vẽ trên:

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng.

Hướng dẫn giải

a) Đúng (Đ)

b) Sai (S)

Bài 3 trang 101 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Kể tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 25

Hướng dẫn giải

Ba điểm thẳng có trong hình vẽ trên là: 

+ A, H, M

+ B, M, C

Bài 4 trang 101 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng có trong mô hình dưới đây:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 25

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 25

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên