Toán lớp 2 Bài 19 Phép cộng có nhớ số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 19 Phép cộng có nhớ số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Hoạt động (trang 72)

Bài 1 trang 72 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19                         Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19                                                   

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19                     Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19                                       

Bài 2 trang 72 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính.

35 + 6                   47 + 8

89 + 2                   63 + 9 

Hướng dẫn giải 


Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19                     Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19 

                                                                   

Bài 3 trang 72 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19

Mỗi chum đựng số lít nước là kết quả của phép tính trên chum. Hỏi chum nào đựng nhiều nước nhất?

Hướng dẫn giải

Kết quả của phép tính trên chum A là: 59 l + 9 l = 68 l

Kết quả của phép tính trên chum B là: 61 l + 9 l = 70 l

Kết quả của phép tính trên chum C là: 57 l + 4 l = 61 l

Luyện tập (trang 73 - 74)

Bài 1 trang 73 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19

b) Đặt tính rồi tính.

35 + 5               69 + 4

19 + 3               29 + 6 

Hướng dẫn giải

a) 

12 + 8 = 20               33 + 7 = 40

65 + 5 = 70               84 + 6

b) 

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19                Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19                                                                         

35 + 5  = 40               69 + 4  = 73

19 + 3  = 22               29 + 6 = 35

Bài 2 trang 73 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính rồi tìm lá của mỗi loại quả.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính:

49 + 8 = 57               19 + 7 = 26

89 + 3 = 92               69 + 1 = 70

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19


Bài 3 trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Trên bàn có 18 vỏ ốc màu trắng và 5 vỏ ốc màu xanh. Hỏi trên bàn có tất cả bao nhiêu vỏ ốc?

Hướng dẫn giải

Trên bàn có số vỏ ốc là:

18 + 5 = 23 (vỏ ốc)

Đáp số: 23 vỏ ốc

Bài 4 trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19 

Luyện tập (trang 74 - 75)

Bài 1 trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính:

83 + 9               57 + 4

62 + 8               39 + 5

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19                          Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19                                         

Bài 2 trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Buổi sáng, bác Mạnh thu hoạch được 87 bao thóc. Buổi chiều bác Mạnh thu được nhiều hơn buổi sáng 6 bao thóc. Hỏi buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được bao nhiêu bao thóc?

Hướng dẫn giải

Buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được số bao thóc là:

87 + 6 = 93 (bao thóc)

Đáp số: 93 bao thóc

Bài 3 trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Chú gà bới đất làm mất kết quả của các phép tính mà Việt vừa viết. Hãy tìm lại kết quả giúp bạn Việt nhé!

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19

Hướng dẫn giải

47 + 8 = 55

84 + 9 = 93

23 + 7 = 30

15 + 5 = 20

Bài 4 trang 75 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Chọn kết quả đúng.

a) 28 + 9 + 2 = ? 

A. 37              B. 39              C. 30

b) 45 + 5 + 8 = ?

A. 58              B. 48              C. 68

Hướng dẫn giải

a) 

28 + 9 + 2 = 28 + 2 + 9 = 30 + 9 = 39

b)

45 + 5 + 8 = 50 + 8 = 58

Bài 5 trang 75 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính tổng các số trên những hạt dẻ mà chú sóc nhặt được trên đường về nhà.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 19

Tổng các số trên những hạt mà chú sóc nhặt được trên đường về nhà:

38 + 9 + 5 = 47 + 5 = 52

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác