Toán lớp 2 Bài 36 Ôn tập chung trang 135 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 36 Ôn tập chung trang 135 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 36: Ôn tập chung - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập chung trang 135 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Luyện tập (trang 135)

Bài 1 trang 135 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Chọn câu trả lời đúng.

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36

Chọn C.

b) 

Ngày 19 tháng 12 là thứ Hai.

Ngày 20 tháng 12 là thứ Ba.

Ngày 21 tháng 12 là thứ Tư.

Ngày 22 tháng 12 là thứ Năm.

Bài 2 trang 135 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36

Bài 3 trang 135 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính.

a) 

36 + 7             5 + 48             29 + 64

b) 

73 – 6             82 – 57             91 – 85 

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36                         

b) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36                           

Bài 4 trang 135 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Rô-bốt cao 89 cm, Mi cao hơn Rô-bốt 9 cm. Hỏi Mi cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải

Chiều cao của Mi là:

89 + 9 = 98 (cm)

Đáp số: 98cm

Bài 5 trang 135 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Có hai đường đi để kiến đến chỗ miếng bánh như hình dưới đây:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36

a) Số?

- Đường đi ABC dài … cm.

Đường đi MNPQ dài … cm.

b) Đường đi nào ngắn hơn?

Hướng dẫn giải

a) 

Đường đi ABC dài là:

52 + 38 = 90 (cm)

Đường đi MNPQ dài là:

39 + 23 + 35 = 97 (cm)

b) Vì 90cm < 97cm nên đường ABC ngắn hơn.

Luyện tập (trang 136 - 137)

Bài 1 trang 136 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Chọn câu trả lời đúng.

a)

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36

Hai đồng hồ chỉ cùng giờ với buổi chiều là:

A. M và E      B. M và G      C. N và G

b)

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 7cm         B. 12cm         C. 13cm

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36

Đồng hồ M chỉ 3 giờ 30 phút.

Đồng hồ N chỉ 4 giờ.

Đồng hồ E chỉ 15 giờ 30 phút hay 3 giờ 30 phút chiều.

Đồng hồ G chỉ 17 giờ hay 5 giờ chiều.

 b) Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

4 + 3 + 6 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Chọn C.

Bài 2 trang 136 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36

Hướng dẫn giải

a) Cân nặng của quả mít là:

2 + 5 = 7 (kg)

b) Trong can còn lại số lít nước là:

10 – 2 – 2 = 6 (lít)

Đáp số: 6 lít

Bài 3 trang 136 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Để ủng hộ các bạn vùng lũ lụt, lớp 2A quyên góp được 83 quyển sách, lớp 2B quyên góp được ít hơn lớp 2A là 18 quyển sách. Hỏi lớp 2B quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn giải

Lớp 2B quyên góp được số quyển sách là: 

83 – 18 = 65 (quyển)

Đáp số: 65 quyển sách

Bài 4 trang 136 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36

Hướng dẫn giải

a) 

62 – 6 = 56

56 + 27 = 83

83 – 40 = 43

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36 

b) 

27 + 5 = 32

32 – 19 = 13

13 + 30 = 43

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36 

Bài 5 trang 137 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Chọn câu trả lời đúng.

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 36

Số hình tứ giác có trong hình sau là:

A. 2         B. 3         C. 4         D. 5

Hướng dẫn giải

Có các hình tứ giác: 1; 12; 23; 123

Vậy có 4 hình tứ giác.

Chọn C.

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên