Toán lớp 2 Bài 20 Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 20 Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Hoạt động (trang 76)

Bài 1 trang 76 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20                      Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20                                                   

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20                    Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20                                               

Bài 2 trang 76 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính:

23 + 67                 46 + 18

59 + 21                 64 + 19

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20                       Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20                                             

Bài 3 trang 76 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Mỗi hình có 1 que tính đặt sai vị trí. Em hãy đặt lại cho đúng. Biết rằng:

a) Que tính ở kết quả đặt sai.

b) Que tính ở số hạng thứ hai đặt sai.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

Hướng dẫn giải

a) Di chuyển 1 que tính ở số 7 sang số 9. 

Số 97 thành 81.

Ta có phép tính đúng: 36 + 45 = 81

b) Di chuyển que tính nằm ngang ở số 6 của số hạng thứ 2 (số 16 thành 10).

Ta có phép tính đúng: 74 + 10 = 84/

Luyện tập (trang 77)

Bài 1 trang 77 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính.

36 + 36                 73 + 17

28 + 53                 25 + 35

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20   

Bài 2 trang 77 SGK Toán lớp 2 Tập 1:                    Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20                                           

Con tàu ghi phép tính đúng?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

Hướng dẫn giải

Tính: 

65 + 5 = 70           23 + 18 = 41

5 + 41 = 46

Bài 3 trang 77 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính rồi tìm thùng hoặc bao hàng thích hợp.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

Hướng dẫn giải

Tính.

15 kg + 35 kg = 50 kg

21 kg + 39 kg = 60 kg

76 kg + 17 kg = 93 kg

28 kg + 28 kg = 56 kg

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

Bài 4 trang 77 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Ngày thứ nhất, Mai làm được 29 tấm bưu thiếp. Ngày thứ hai, Mai làm được 31 tấm bưu thiếp. Hỏi cả hai ngày Mai làm được bao nhiêu tấm bưu thiếp?

Hướng dẫn giải

Cả hai ngày Mai làm được số tấm bưu thiếp là:

29 + 31 = 60 (tấm bưu thiếp)

Đáp số: 60 tấm bưu thiếp

Bài 5 trang 77 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

Kiến đỏ phải bỏ qua bụi cỏ để đến cái kẹo.

Kiến đỏ phải bò ? cm.

Hướng dẫn giải

Kiến đỏ phải bò số xăng-ti-mét là:

37 + 54 = 91 (cm)

Đáp số: 91cm

Luyện tập (trang 78)

Bài 1 trang 78 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính.

47 + 43                 43 + 47

65 + 28                 28 + 65

Hướng dẫn giải

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20 

Bài 2 trang 78 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Nêu tên các tàu ngầm theo thứ tự kết quả của phép tính từ bé đến lớn.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính:

15 + 82 = 97 

40 + 50 = 90

6 + 90 = 96

34 + 57 = 91

Vì 90 < 91 < 96 < 97 nên thứ tự các tàu ngầm của phép tính từ bé đến lớn là: 

Tàu B < Tàu D < Tàu  C < Tàu A

Bài 3 trang 78 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Chọn câu trả lời đúng.

Con đường nào ngắn nhất để kiến vàng bò đến hạt gạo?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

Hướng dẫn giải

Độ dài quãng đường màu đỏ là:

48 + 32 = 80 (cm)

Độ dài quãng đường màu xanh là:

34 + 34 = 68 (cm)

Độ dài quãng đường màu đen là:

32 + 48 = 80 (cm)

Vì 68cm < 80cm nên quãng đường ngắn nhất để kiến vàng bò đến hạt gạo là: Đường màu xanh.

Bài 4 trang 78 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính.

23 + 27 + 1           45 + 45 + 2

58 + 12 + 2           69 + 11 + 4

Hướng dẫn giải

23 + 27 + 1 = 50 + 1 = 51                   

45 + 45 + 2 = 90 + 2 = 92         

58 + 12 + 2 = 70 + 2 = 72         

69 + 11 + 4 = 80 + 4 = 84

Luyện tập (trang 79)

Bài 1 trang 79 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính.

38 + 52                 15 + 15

67 + 17                 72 + 19

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20       

Bài 2 trang 79 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đ, S ? 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

Hướng dẫn giải

60 + 10 = 70

67 + 14 = 81

58 + 19 = 77

49 + 48 = 97


Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

Bài 3 trang 79 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

Hướng dẫn giải

a) 

45 + 27 = 72

72 + 19 = 91

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

b) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 20

Bài 4 trang 79 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Nam có 57 viên bi. Mai cho Nam thêm 15 viên bi. Hỏi lúc này Nam có bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn giải

Nam có số viên bi là:

57 + 15 = 72 (viên bi)

Đáp số: 72 viên bi

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên