Toán lớp 2 Bài 6 Luyện tập chung trang 23 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 6 Luyện tập chung trang 23 - Kết nối tri thức

Video giải Toán 2 Bài 6: Luyện tập chung (trang 23) - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập chung trang 23 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Luyện tập (trang 23)

Bài 1 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 6

Hướng dẫn giải

a) Số cần điền vào ô trống là: 18; 20; 21; 23

b) Số cần điền vào ô trống là: 42; 44; 46; 47; 49

Bài 2 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) Viết mỗi số 27, 56, 95, 84, 72 thành tổng (theo mẫu)

Mẫu: 27 = 20 + 7

b) Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 6

Hướng dẫn giải

a) 

27 = 20 + 7

56 = 50 + 6

95 = 90 + 5

72 = 70 + 2

b) 

Vì 34 = 30 + 4 nên số cần điền vào ô trống là 4.

Vì 55 = 50 + 5 nên số cần điền vào ô trống là 50.

Vì 68 = 60 + 8 nên số cần điền vào ô trống là 60.

Vì 89 = 80 + 9 nên số cần điền vào ô trống là 9.

Bài 3 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 6

Hướng dẫn giải

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

34

35

36

39

40

41

58

59

60

76

77

75

Bài 4 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 6

a) Viết các số trên xe đua theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua.

Hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ, ta thấy:

Các số trên mỗi xe đua là: 37; 45; 42; 24

a) Sắp xếp các số trên mỗi xe đua theo thứ tự từ bé đến lớn:

24; 37; 42; 45

b) 

Số lớn nhất là: 45

Số bé nhất là: 24

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là:  

24 + 45 = 69 

Đáp số: 69

Bài 5 trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Lớp 2A trồng được 29 cây, lớp 2B trồng được 25 cây. Hỏi lớp 2A trồng được hơn lớp 2B bao nhiêu cây?

Bài giải 

Lớp 2A trồng được hơn lớ 2B số cây là:

29 – 25 = 4 (cây)

Đáp số: 4 cây

Luyện tập (trang 24)

Bài 1 trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Chọn câu trả lời đúng.

a) Tổng của 32 và 6 là:

A. 92          B. 38           C. 82

b) Hiệu của 47 và 22 là:

A. 69          B. 24           C. 25

c) Số liền trước của số bé nhất có hai chữ số là:

A. 9           B. 10           C. 11

d) Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 98          B. 99           C. 100

Hướng dẫn giải

a) Tổng của 32 và 6 là:

32 + 6 = 38

Chọn B.

b) Hiệu của 47 và 22 là:

47 – 22 = 25

Chọn C.

c) Số bé nhất có hai chữ số là 10.

Số liền trước 10 là 9.

Vậy số liền trước của số bé nhất có hai chữ số là 9.

Chọn A.

d) Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Số liền sau của 99 là 100.

Vậy số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là 100.

Chọn C.

Bài 2 trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 6

a) Ghép hai trong ba thẻ số bên được các số có hai chữ số nào?

b) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa ghép được.

Hướng dẫn giải

a) Các số có hai chữ số được ghép từ hai trong ba thẻ trên là: 35; 53; 50; 30

b) Trong các số trên:

Số lớn nhất là: 53

Số bé nhất là: 30

Hiệu của hai số là: 53 – 30 = 23

Bài 3 trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

>; <; =

a) 34 + 5 … 41

98 – 5 … 89

b) 87 – 32 … 50 + 5

25 + 53 … 76 – 4

Hướng dẫn giải

a. Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 6                                        Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 6 

b. Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 6                      Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 6 

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên