Toán lớp 2 Bài 18 Luyện tập trung trang 70 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 18 Luyện tập trung trang 70 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 18: Luyện tập chung - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập trung trang 70 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Luyện tập (trang 70 - 71)

Bài 1 trang 70 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính:

a) 40 kg + 20 kg                  8 kg + 5 kg

25 kg + 31 kg                    60 kg – 40 kg

13 kg – 8 kg                    56 kg – 31 kg 

b) 30 l + 10

7 l + 6 l

45 + 23 l

40 – 10

13 l – 7 l

68 l – 23

Hướng dẫn giải

a) 40 kg + 20 kg =  60 kg

8 kg + 5 kg = 13 kg

25 kg + 31 kg = 56 kg 

60 kg – 40 kg = 20 kg 

13 kg – 8 kg = 5 kg

56 kg – 31 kg = 25 kg

b) 30 l + 10 l = 40 l

7 l + 6 l = 13 l

45 + 23 l = 68 l

40 – 10 l = 30 l

13 l – 7 l = 6 l

68 l – 23 l = 45 l  

Bài 2 trang 70 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Thỏ, gà, chó chơi cầu thăng bằng. Biết cả hai trường hợp dưới đây cân đều thăng bằng.

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 18

a) Con thỏ nặng bằng … con gà.

b) Con chó nặng bằng … con gà.

Hướng dẫn giải

a) Con thỏ nặng bằng con gà.

b) Con chó nặng bằng 2 con thỏ. Con thỏ nặng bằng 2 con gà.

Vậy con chó nặng bằng 4 con gà.

Bài 3 trang 71 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tại cửa hàng xăng dầu, một người đi ô tô vào mua 25 lít xăng, một người đi xe máy vào mua 3 lít xăng. Hỏi cả hai người mua bao nhiêu lít xăng?

Hướng dẫn giải

Cả hai người mua số lít xăng là:

25 + 3 = 28 (lít)

Bài 4 trang 71 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Có năm túi gạo sau:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 18

a) Muốn lấy hai túi để được 13 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo nào?

b) Muốn lấy ra ba túi để được 9 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo nào?

Hướng dẫn giải

a) Vì 7 kg + 6 kg = 13 kg gạo nên phải lấy ra hai túi 7kg và 6kg. 

b) Vì 2 kg + 3 kg + 4 kg = 9 kg nên phải lấy ra ba túi 2 kg, 3 kg, 4 kg.

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên