Toán lớp 2 Bài 1 Ôn tập các số đến 100 trang 6 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 1 Ôn tập các số đến 100 trang 6 - Kết nối tri thức

Video giải Toán 2 Bài 1: Ôn tập các số đến 100 - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 1 Ôn tập các số đến 100 trang 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Luyện tập (trang 6 - 7)

Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 2 Tập 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu):

Toán lớp 2 Bài 1 Ôn tập các số đến 100 trang 6

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 Bài 1 Ôn tập các số đến 100 trang 6

Bài 2 trang 6 SGK Toán lớp 2 Tập 1: Tìm cà rốt cho thỏ:

Toán lớp 2 Bài 1 Ôn tập các số đến 100 trang 6

Hướng dẫn giải

5 chục và 4 đơn vị nối với 54

6 chục và 6 đơn vị nối với 66

7 chục và 0 đơn vị nối với 70

4 chục và 8 đơn vị nối với 48

Bài 3 trang 7 SGK Toán lớp 2 Tập 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Toán lớp 2 Bài 1 Ôn tập các số đến 100 trang 6

Hướng dẫn giải

Số gồm

Viết số

Đọc số

5 chục và 7 đơn vị

57

Năm mươi bảy

7 chục và 5 đơn vị

75

Bảy mươi lăm

6 chục và 4 đơn vị

64

Sáu mươi bốn

9 chục và 1 đơn vị

91

Chín mươi mốt

Bài 4 trang 7 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 Bài 1 Ôn tập các số đến 100 trang 6

a) Tìm những bông hoa ghi số lớn hơn 60.

b) Tìm những bông hoa ghi số bé hơn 50.

c) Tìm những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60.

Hướng dẫn giải

a) Những bông hoa ghi số lớn hơn 60 là: 69; 89

b) Những bông hoa ghi số bé hơn 50 là: 49; 29

c) Những bôn hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60 là: 51; 58

Luyện tập (trang 7 - 8)

Bài 1 trang 7 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số? 

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 1

Hướng dẫn giải

67 = 67 + 7. Số cần điền là 7

59 = 50 + 9. Số cần điền là 50

59 = 50 + 5. Số cần điền là 50 và 5 

Bài 2 trang 7 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 1

Sắp xếp các số ghi trên các áo theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 14; 15; 19; 22

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 22; 19; 15; 14

Bài 3 trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 1

Hướng dẫn giải

Số

Số chục

Số đơn vị

35

3

5

53

5

3

47

4

7

80

8

0

66

6

6

Bài 4 trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Từ ba thẻ số dưới đây, em hãy lập các số có hai chữ số.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 1

Hướng dẫn giải

Các số có hai chữ số được lập từ ba thẻ 3, 7, 5 là: 

375; 357;  537; 573; 735; 753

Luyện tập (trang 8 - 9)

Bài 1 trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số viên bi trong hình đó (theo mẫu):

a) Mẫu:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 1

b) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 1

Hướng dẫn giải

a) Em ước lượng: Khoảng 3 chục viên bi

Em đếm được: 32 viên bi

b) Em ước lượng: Khoảng 4 chục viên bi

Em đếm được:  37 viên bi

Bài 2 trang 9 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua rồi đếm số cà chua trong hình đó.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 1

Hướng dẫn giải:

Em ước lượng: Khoảng 4 chục quả cà chua

Em đếm được: 41 quả cà chua 

Bài 3 trang 9 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, viết là: 87 = 80 + 7

b) Số 45 gồm ? chục và ? đơn vị, viết là: 45 = ? + ? 

c) Số 63 gồm ? chục và ? đơn vị, viết là: ? = ? + ?

Hướng dẫn giải

b) Số 45 gồm 4 chục và 5 đơn vị, viết là: 45 = 40 + 5

c) Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị, biết là: 63 = 60 + 3 

Bài 4 trang 9 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 1

a) Em lắp bốn miếng bìa A, B, C, D vào vị trí thích hợp trong bảng.

b) Tìm số lớn nhất ở mỗi miếng bìa A, B, C, D rồi viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải

a) C – D – B – A

b) Số lớn nhất ở miếng bìa A là 76.

Số lớn nhất ở miếng bìa B là 58.

Số lớn nhất ở miếng bìa C là 36.

Số lớn nhất ở miếng bìa D là 54.

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 36; 54; 58; 76

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên