Toán lớp 2 Bài 3 Các thành phần của phép cộng, phép trừ trang 13 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 3 Các thành phần của phép cộng, phép trừ trang 13 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Các thành phần của phép cộng, phép trừ trang 13 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Hoạt động (trang 13)

Bài 1 trang 13 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3

Hướng dẫn giải

Số hạng

7

14

20

62

Số hạng

3

5

30

37

Tổng

10

19

50

99


Bài 2 trang 13 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 42 và 35                     b) 60 và 17

c) 81 và 16                     d) 24 và 52

Hướng dẫn giải

a) 42 và 35

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3 

b) 60 và 17

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3 

c) 81 và 16

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3

d) 24 và 52

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3 

Bài 3 trang 13 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Từ các số hạng và tổng, em hãy lập các phép cộng thích hợp:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3

Hướng dẫn giải

Từ các số hạng và tổng, em hãy lập các phép cộng thích hợp:

Số hạng thứ nhất là: 

32 + 23 = 55

Số hạng thứ hai là:

21 + 4 = 25

Tổng là: 

36 + 44 = 80

Phép tính:

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3 

Khám phá (trang 14)

Bài 1 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3

Hướng dẫn giải

a) 

86 – 32 = 54

Số bị trừ

86

Số trừ

32

Hiệu

54


b)

47 – 20 = 27

Số bị trừ

47

Số trừ

20

Hiệu

27


Bài 2 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Số bị trừ

57

68

90

73

Số trừ

24

45

40

31

Hiệu

33

?

?

?


Hướng dẫn giải

Số bị trừ

57

68

90

73

Số trừ

24

45

40

31

Hiệu

33

23

50

42


Bài 3 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính hiệu, biết:

a) Số bị trừ là 49, số trừ là 16

b) Số bị trừ là 85, số trừ là 52

c) Số bị trừ là 76, số trừ là 34

Hướng dẫn giải

a) Số bị trừ là 49, số trừ là 16

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3 

b) Số bị trừ là 85, số trừ là 52

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3 

c) Số bị trừ là 76, số trừ là 34

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3 

Bài 4 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Một bến xe có 15 ô tô, sau đó có 3 xe rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

?


?

=

?


Bến xe còn lại ? ô tô.

Hướng dẫn giải 

Bến xe còn lại số ô tô là:

15 – 3 = 12 (ô tô)

Vậy bến xe còn lại 12 ô tô.


Luyện tập (trang 15)

Bài 1 trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Viết mỗi số 75, 64, 87, 46 thành tổng (theo mẫu)

Mẫu: 75 = 70 + 5

Hướng dẫn giải

64 = 60 + 4

87 = 80 + 7

46 = 40 + 6

Bài 2 trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3

a) Số?

Màu

Đỏ

Vàng

Xanh

Số ngôi sao

?

?

?

b) Tính tổng của số ngôi sao màu đỏ và số ngôi sao màu vàng.

c) Tính hiệu của số ngôi sao màu xanh và số ngôi sao màu vàng.

Hướng dẫn giải

a) 

Màu

Đỏ

Vàng

Xanh

Số ngôi sao

11

8

10


b) 

Tổng số ngôi sao màu đỏ và số ngôi áo màu vàng là:

11 + 8 = 19 (ngôi sao)

Đáp số: 19 ngôi sao

c) Hiệu của số ngôi áo màu xanh và số ngôi sao màu vàng là:

10 – 8 = 2 (ngôi sao)

Đáp số: 2 ngôi sao

Bài 3 trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Trên mỗi toa tàu ghi một số.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3

a) Đổi chỗ hai toa nào của đoàn tàu A để được các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số ở đoàn tàu B.

Hướng dẫn giải

a) Đổi chỗ toa 50 và toa 70 để được các số xếp theo thứ tự từ lớn bé:

70; 60; 50; 40

b) Xét đoàn tàu B

Số lớn nhất là: 41

Số bé nhất là: 30

Hiệu hai số đó là: 

41 – 30 = 11

Bài 4 trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Từ các số bị trừ, số trừ và hiệu, em hãy lập các phép trừ thích hợp.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 3

Hướng dẫn giải

Số bị trừ là: 45 + 54 = 99

Số trừ là: 32 + 2 = 34

Hiệu là: 43 + 22 = 65

Ta có phép trừ:

99 – 34 = 65

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên