Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 13 Bài 3 Các thành phần của phép cộng, phép trừ | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 13 Bài 3 Các thành phần của phép cộng, phép trừ - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 13.

Bài 3 Tiết 1 trang 13 - 14 Tập 1

Bài 1 Trang 13 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số? 

Số hạng

32

40

25

80

Số hạng

4

30

61

7

Tổng

36
Trả lời:

Thực hiện tính và được kết quả sau:

Số hạng

32

40

25

80

Số hạng

4

30

61

7

Tổng

36

70

86

87

Bài 2 Trang 13 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Tính tổng rồi nối với kết quả tương ứng (theo mẫu).

bài 3

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính rồi nối kết quả với phép tính tương ứng:

40 + 30 = 70;            46 + 13 = 59;            24 + 11 = 35;             50 + 37 = 87

Em nối được như sau:

bài 3

Bài 3 Trang 13 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu).

bài 3

Từ các số hạng và tổng, lập được các phép cộng thích hợp là:

33 + 20 = 53; ……………………………………………………………

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy:

Từ các số hạng và tổng, lập được các phép cộng thích hợp là:

33 + 20 = 53; 51 + 14 = 65; 22 + 16 = 38.

Bài 4: Trang 14 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Tô màu hai thẻ ghi hai số có tổng bằng 34.

bài 3

Trả lời:

Quan sát các tấm thẻ em thấy: 

14 + 24 = 38 (loại)

14 + 10 = 24 (loại)

24 + 10 = 34

bài 3Vậy tô màu hai tấm thẻ ghi hai số có tổng bằng 34 là 24 và 10.  

Bài 3 Tiết 2 trang 14 - 15 Tập 1

Bài 1 Trang 14 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số? 

Phép trừ

40 – 10 = 30

76 – 25 = 51

64 – 32 = 32

Số bị trừ

40Số trừ

10Hiệu

30Trả lời:

Em phân tích thành phần của phép trừ và được kết quả như sau:

Phép trừ

40 – 10 = 30

76 – 25 = 51

64 – 32 = 32

Số bị trừ

40

76

64

Số trừ

10

25

32

Hiệu

30

51

32

Bài 2 Trang 14 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?

Số bị trừ

70

36

49

77

Số trừ

20

11

32

55

Hiệu

50
Trả lời:

Thực hiện phép tính theo cột em có kết quả sau:

Số bị trừ

70

36

49

77

Số trừ

20

11

32

55

Hiệu

50

25

17

22

Bài 3 Trang 14 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Nối (theo mẫu).

bài 3

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính rồi nối kết quả với phép tính tương ứng:

60 - 40 = 20;          73 - 21 = 52;

47 - 37 = 10;          58 - 16 = 42

Em nối được như sau:

bài 3

Bài 4 Trang 15 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Có 16 con chim đậu trên cành, sau đó có 5 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim?

…… – …… = ……

Trên cành còn lại …… con chim. 

Trả lời:

Để tìm được số chim trên cành, em thực hiện phép trừ lấy số con chim đậu trên cành (16 con) trừ đi số con chim đã bay (5 con). Em có phép tính: 16 – 5 = 9

16 – 5 = 9

Trên cành còn lại 9 con chim

Bài 3 Tiết 3 trang 16 - 17 Tập 1

Bài 1 Trang 15 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Mẫu:   45 = 40 + 5                   76 = …… + 6

      81 = …… + ……                   …… = 50 + 3

b) Nối (theo mẫu).

bài 3

Trả lời:

a) 45 = 40 + 5                     76 = 70 + 6

   81 = 80 + 1                     53 = 50 + 3

b) Em thực hiện các phép tính trên cánh hoa.   Nối con ong với cánh hoa có kết quả giống nhau

40 + 2 = 42;               60 + 3 = 63;

50 + 1 = 51;               40 + 7 = 47;

30 + 5 = 35

Em nối được như sau:

bài 3

Bài 2 Trang 16 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

bài 3

bài 3

bài 3

a) Quan sát ba dây ở trên rồi tô màu đỏ vào các hình tròn, màu vàng vào các hình vuông, màu xanh vào các hình tam giác

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Tổng số các hình có ở dây 2 vào dây 3 là:

…… + …… = …… (hình)

Hiệu số các hình màu đỏ và các hình màu xanh ở cả ba dây là:

…… – …… = …… (hình)

c) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong cả ba dây, hình nào có ít nhất?

A. Hình tròn

B. Hình vuông

C. Hình tam giác

Trả lời:

a) Em tô màu như sau:

bài 3

b)  Em đếm thấy dây 2 có 9 hình, dây 3 có 10 hình

Tổng số các hình có ở dây 2 vào dây 3 là:

9 + 10 = 19 (hình)

Ở cả ba dây, hình màu đỏ có 10, hình màu xanh có 7.

Hiệu số các hình màu đỏ và các hình màu xanh ở cả ba dây là:

10 – 7 = 3 (hình)

c) Ở cả ba dây, hình màu vàng có 10 hình. 

Do đó trong cả ba dây, hình tròn (màu đỏ) có 10 hình, hình vuông (màu vàng) có 10 hình, hình tam giác (màu xanh) có 7 hình nên hình tam giác có ít nhất (7 < 10), em khoanh vào đáp án C. 

bài 3

Bài 3 Trang 17 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

bài 3

a) Đổi chỗ hai toa của đoàn tàu B để được các số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn bằng cách vẽ mũi tên (theo mẫu).

b) Tính hiệu của số lớn nhất ở đoàn tàu A và số bé nhất ở đoàn tàu B.

………………………………………………………………………

Trả lời:

a) Đổi chỗ hai toa 67 và 30 của đoàn tàu B được các số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn bằng cách vẽ mũi tên như sau:

bài 3

b) Số lớn nhất của đoàn tàu A là 90 

Số bé nhất của đoàn tàu B là 30

Hiệu số lớn nhất ở đoàn tàu A và số bé nhất ở đoàn tàu B là:

90 – 30 = 60

Bài 4 Trang 17 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu).

bài 3

Từ số bị trừ, số trừ và hiệu, lập được các phép trừ thích hợp là:

55 – 2 = 53; …………………………………………………

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy:

Từ số bị trừ, số trừ và hiệu, lập được các phép trừ thích hợp là:

55 – 2 = 53; 66 – 30 = 36; 54 – 34 = 20

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên