Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 40 Bài 10 Luyện tập chung | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 40 Bài 10 Luyện tập chung - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 10 Luyện tập chung sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 40.

Bài 10 Tiết 1 trang 40 - 41 Tập 1

Bài 1 Trang 40 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?

a) 

+

6

7

8

9

5

4

3

2

9

8

7

6

6

7

8

9

1511

b) 

bài 10

Trả lời:

a) Thực hiện phép tính theo cột em có kết quả sau:

6

7

8

9

5

4

3

2

9

8

7

6

6

7

8

9

+

15

15

15

15

11

11

11

11

b) Thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải:

7 + 2 = 9 

9 + 6 = 15

15 – 5 = 10

Em điền như sau:

bài 10

Bài 2 Trang 40 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Nối (theo mẫu).

bài 10

b) Tô màu vào các quả bóng ghi phép tính có kết quả lớn hơn 12 và nhỏ hơn 16.

Trả lời:

       Em thực hiện phép tính trong các quả bóng bay. 

       9 + 4 = 13;               8 + 7 = 15;

       6 + 5 = 11;               8 + 9 = 17;

       9 + 9 = 18;               7 + 7 = 14

Nên 12 < 9 + 4 < 7 + 7 < 8 + 7 < 16 nên em thực hiện tô màu vào 3 quả bóng chứa 3 phép tính: 9 + 4 ; 7 + 7 và 8 + 7.

Em thực hiện nối và tô màu như sau:

bài 10

Bài 3 Trang 41 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu).

bài 10

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Ở đoàn tàu A, phép tính có kết quả bé nhất là: …… + …… = ……

c) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Ở đoàn tàu B, các phép tính có kết quả lớn hơn 11 là:

9 + 7 = 16; …………………………; ……………………

Trả lời:

a) Em thực hiện phép tính trong các toa tàu. Nối các toa tàu ghi phép tính có kết quả giống nhau

       9 + 4 = 13; 6 + 7 = 13        

       8 + 8 = 16; 9 + 7 = 16

       6 + 6 = 12; 3 + 9 = 12

       7 + 4 = 11; 6 + 5 = 11

Sau đó em thực hiện nối tương ứng như sau:

bài 10

b) Em thấy: 11 (7 + 4) < 12 ( 6 + 6) < 13 ( 9 + 4) < 16 (8 + 8) nên ở đoàn tàu A, phép tính có kết quả bé nhất là: 7 + 4 = 11

c) Em thấy: 16 ( 9 + 7) > 13 (6 + 7) > 12 (3 + 9) nên ở đoàn tàu B, các phép tính có kết quả lớn hơn 11 là: 9 + 7 = 16; 6 + 7 = 13; 3 + 9 = 12. 

Bài 4 Trang 41 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Một bạn đã xếp các khối lập phương nhỏ thành ba hình A, B, C (như hình vẽ).

bài 10

a) Khoanh vào chữ ở dưới hình có số khối lập phương nhỏ ít nhất.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Cả ba hình có …… khối lập phương nhỏ.

Trả lời:

a) Em đếm số:

Hình A có 8 khối lập phương

Hình B có 6 khối lập phương

Hình C có 4 khối lập Phương

4 < 6 < 8 nên Hình C có khối lập phương ít nhất, em khoanh vào C

bài 10

b) Cả ba hình có: 8 + 6 + 4 = 18 khối lập phương nhỏ.

Bài 10 Tiết 2 trang 42 Tập 1

Bài 1 Trang 42 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?

Số hạng

9

9

9

9

9

9

9

9

Số hạng

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng

1118

Trả lời:

Thực hiện phép tính theo cột em có kết quả sau:

Số hạng

9

9

9

9

9

9

9

9

Số hạng

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng

11

12

13

14

15

16

17

18

Bài 2 Trang 42 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Một của hàng buổi sáng bán được 6 chiếc xe đạp, buổi chiều bán thêm được 3 chiếc. Hỏi cả ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?


Trả lời:

Để biết được cả ngày bán được bao nhiêu chiếc xe đạp, em thực hiện phép tính cộng, lấy số xe đạp cửa hàng bán được buổi sáng (6) cộng với số xe đạp bán được buổi chiều (3). Em có phép tính: 6 + 3 = 9

Bài giải

Cả ngày cửa hàng đó bán được số chiếc xe đạp là:

6 + 3 = 9 (chiếc)

Đáp số: 9 chiếc.

Bài 3 Trang 42 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Có 8 con vịt đang trên bờ, sau đó có 6 con vịt ở dưới ao lên bờ. Hỏi lúc này trên bờ có bao nhiêu con vịt?

Trả lời:

Có 8 con vịt trên bờ, 6 con vịt ở dưới ao. Để tính trên bờ có bao nhiêu con vịt, em thực hiện phép tính cộng, lấy số vịt trên bờ (8) cộng với số vịt ở dưới ao lên bờ (6). Em có phép tính: 8 + 6 = 14.

Bài giải

Lúc này trên bờ có số con vịt là:

8 + 6 = 14 (con)

Đáp số: 14 con vịt.

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên