Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 104 Bài 29 Ngày – giờ, Giờ - phút | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 104 Bài 29 Ngày – giờ, Giờ - phút - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 29 Ngày – giờ, Giờ - phút sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 104.

Bài 29 Tiết 1 trang 106 - 107 Tập 1

Bài 1 Trang 106 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

bài 29

Mi và bố tưới rau lúc ……… giờ chiều.

Mi và Mai đánh răng lúc …… giờ tối.

Lúc ……… giờ sáng, Mi và Mai đang ngủ.

Trả lời:

Quan sát đồng hồ ở từng bức tranh, em có kết quả như sau:

Mi và bố tưới rau lúc 5 giờ chiều.

Mi và Mai đánh răng lúc 9 giờ tối.

Lúc 2 giờ sáng, Mi và Mai đang ngủ.

Bài 2 Trang 106 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

bài 29

Trả lời:

Em thấy 4 giờ chiều được gọi là 16 giờ; 9 giờ tối được gọi là 21 giờ.

Em nối như sau:

bài 29

Bài 3 Trang 107 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

bài 29

Trả lời:

Trong bức tranh a, em thấy có mặt trời do đó, Rô-bôt phơi quần áo lúc 08: 00

Trong bức tranh b, Rô-bôt đang chuẩn bị nấu cơm chiều nên thời gian phù hợp là 16: 00

Em khoanh như sau:

bài 29

Bài 4 Trang 107 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Vẽ kim đồng hồ chỉ thời gian thích hợp diễn ra mỗi hoạt động.

bài 29

Trả lời:

Nam nghe nhạc lúc 20 giờ hay 8 giờ tối, khi đó kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12.

Nam học vẽ lúc 9 giờ nên kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 12.

Nam xem hoạt hình lúc 18 giờ hay 6 giờ tối nên kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12.

Nam chơi bóng rổ lúc 17 giờ hay 5 giờ chiều nên kim ngắn chỉ số 5, kim dài chỉ số 12.

Em vẽ như sau:

bài 29

Bài 29 Tiết 2 trang 108 - 109 Tập 1

Bài 1 Trang 108 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

bài 29

Lúc …… giờ …… phút chiều, Nam và Việt cùng nhau đi bộ.

Lúc …… giờ …… phút sáng, bố cùng 2 chị em làm bánh.

Lúc …… giờ …… phút tối, các bạn cùng dự tiệc sinh nhật Rô-bốt.

Trả lời:

Đồng hồ số 1: kim ngắn chỉ quá số 4, kim dài chỉ số 3 nên lúc đó là 4 giờ 15 phút chiều

Đồng hồ số 2: kim ngắn chỉ giữa số 10 và số 11, kim dài chỉ số 6 nên lúc đó là 10 giờ 30 phút sáng.

Đồng hồ số 3: kim ngắn chỉ quá số 8, kim dài chỉ số 3 nên lúc đó là 8 giờ 15 phút tối.

Quan sát đồng hồ ở từng bức tranh, em có kết quả như sau: 

Lúc 4 giờ 15 phút chiều, Nam và Việt cùng nhau đi bộ.

Lúc 10 giờ 30 phút sáng, bố cùng 2 chị em làm bánh.

Lúc 8 giờ 15 phút tối, các bạn cùng dự tiệc sinh nhật Rô-bốt.

Bài 2 Trang 108 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

bài 29\

Trả lời:

Em thấy 4 giờ 30 phút chiều được gọi là 16 giờ 30 phút.

Em nối như sau: 


bài 29

Bài 3 Trang 109 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

bài 29

Trả lời:

18:15 hay còn là 6 giờ 15 phút chiều

15: 30 hay còn là 3 giờ 30 phút chiều

21:15 hay còn là 9 giờ 15 phút tối

Em điền như sau:

bài 29

Bài 4 Trang 109 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Vẽ kim phút để đồng hồ chỉ thời gian diễn ra mỗi hoạt động.

bài 29

Trả lời:

Mai và Mi đạp xe lúc 6 giờ 15 phút sáng nên kim ngắn chỉ quá số 6, kim dài chỉ số 3.

Mai và Mi vẽ tranh lúc 9 giờ 30 phút sáng nên kim ngắn chỉ giữa số 9 và số 10, kim dài chỉ số 6.

Mai và Mi nhặt rau giúp mẹ lúc 5 giờ 15 phút chiều nên kim ngắn chỉ quá số 5, kim dài chỉ số 3.

Mai đang đọc truyện cho Mi vào lúc 8 giờ 30 phút tối nên kim ngắn chỉ giữa số 8 và số 9, kim dài chỉ số 6.

Em vẽ như sau:

bài 29

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên