Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 38 Bài 9 Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 38 Bài 9 Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 9 Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 38.

Bài 9 Tiết 1 trang 38 Tập 1

Bài 1 Trang 38 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Lớp học bơi có 9 bạn. Hôm nay có thêm 5 bạn tham gia. Hỏi hôm nay lớp học bơi có tất cả bao nhiêu bạn?

Trả lời:

Lớp học bơi có 9 bạn, thêm 5 bạn tham gia, vậy để tính lớp học bơi hôm nay có tất cả số bạn, em có phép tính cộng 9 + 5 = 14

Bài giải

Lớp học bơi có tất cả số bạn là:

9 + 5 = 14 (bạn)

Đáp số: 14 bạn.

Bài 2 Trang 38 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Trên sân có 6 con gà, lúc sau có thêm 5 con gà chạy đến. Hỏi lúc này trên sân có tất cả bao nhiêu con gà?

Trả lời:

Trên sân có 6 con gà, có thêm 5 con gà chạy đến. Vậy để tính lúc này trên sân có tất cả số con gà, em có phép tính cộng 6 + 5 = 11

Bài giải

Lúc này trên sân có số con gà là:

6 + 5 = 11 (con)

Đáp số: 11 con gà.

Bài 3 Trang 38 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Đàn lợn nhà Núi có 8 con. Mẹ Núi mua thêm 4 con lợn về nuôi cùng. Hỏi lúc này nhà núi có tất cả bao nhiêu con lợn?

Trả lời:

Đàn lợn nhà Núi có 8 con, mẹ Núi mua thêm 4 con lợn. Vậy để tính lúc này nhà núi có tất cả số con lợn, em có phép tính cộng 8 + 4 = 12

Bài giải

Lúc này nhà Núi có tất cả số con lợn là:

8 + 4 = 12 (con)

Đáp số: 12 con lợn.

Bài 9 Tiết 2 trang 39 Tập 1

Bài 1 Trang 39 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Xe buýt đang chở 35 người. Tới bến đỗ, có 12 người xuống xe. Hỏi lúc này trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?

Trả lời:

Xe buýt đang chở 35 người. Tới bến đỗ, có 12 người xuống xe. Vậy để tính lúc này trên xe buýt còn lại số người, em thực hiện tính phép trừ 35 – 12 = 23

Bài giải

Lúc này trên xe buýt còn lại số người là:

35 – 12 = 23 (người)

Đáp số: 23 người.

Bài 2 Trang 39 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Trên cành cây có 16 con chim đang đậu. Lúc sau có 5 con bay đi. Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con chim đang đậu?

Trả lời:

Trên cành cây có 16 con chim đang đậu, có 5 con bay đi. Vậy để tính trên cành cây còn lại số con chim đang đậu, em thực hiện phép tính trừ 16 – 5 = 11.

Bài giải

Trên cành cây còn lại số con chim đang đậu là:

16 – 5 = 11 (con)

Đáp số: 11 con chim.

Bài 3 Trang 39 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 45 con gà.

Bán: 14 con gà.

Còn lại: ……con gà?

Trả lời:

Có 45 con gà, đem bán 14 con gà. Vậy để tính số gà còn lại, em thực hiện phép tính trừ 45 – 14 = 31

Bài giải

Còn lại số con gà là:

45 – 14 = 31 (con)

Đáp số: 31 con gà.

Bài 4 Trang 39 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Có 15 con vịt ở trên bờ, lúc sau có 3 con vịt xuống ao bơi. Hỏi trên bờ còn lại bao nhiêu con vịt?

Trả lời: 

Có 15 con vịt ở trên bờ, lúc sau có 3 con vịt xuống ao bơi. Vậy để tính trên bờ còn lại số con vịt, em thực hiện phép tính trừ 15 – 3 = 12

Bài giải

Trên bờ còn lại số con vịt là:

15 – 3 = 12 (con) 

Đáp số: 12 con vịt. 

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên