Toán lớp 2 Bài 10 Luyện tập chung trang 38 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 10 Luyện tập chung trang 38 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 10: Luyện tập chung - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập chung trang 38 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Luyện tập (trang 37 - 38)

Bài 1 trang 37 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

a) 

Số hạng

2

3

4

5

6

7

8

Số hạng

9

8

9

7

6

8

5

Tổng

11

?

?

?

?

?

?

b) 

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 10

Hướng dẫn giải

a) 

Số hạng

2

3

4

5

6

7

8

Số hạng

9

8

9

7

6

8

5

Tổng

11

11

13

12

12

15

13


b)

Tính:

8 + 5 = 13

13 – 3 = 10

Số cần điền vào bông hoa là: 13

Số cần điền vào quả bưởi là: 10

Bài 2 trang 38 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Hai quạt nào có chung ổ cắm điện?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 10

Hướng dẫn giải

9 + 4 = 14

7 + 5 = 12

4 + 9 = 13

8 + 3 = 11

Bài 3 trang 38 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) Toa tàu nào dưới đây ghi ghép tính có kết quả lớn nhất?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 10

b) Những toa tàu nào dưới đây ghi ghép tính có kết quả bé hơn 15?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 10

Bài giải

a) 

Tính:

8 + 6 = 14

7 + 6 = 13

9 + 3 = 12

6 + 9 = 15

b)

Tính:

6 + 5 = 11

7 + 8 = 15

9 + 4 = 13

8 + 8 = 16

Bài 4 trang 38 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 10

Một bán đã xếp các khối lập phương nhỏ thành ba hình A, B, C (như hình vẽ).

a) Hình nào có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất?

b) Hình A và B có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ?

Hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ, ta thấy:

Hình A: Có 8 khối lập phương 

Hình B: Có 6 khối lập phương

Hình C: Có 4 khối lập phương

a) Vì 4 < 6 < 8 nên hình A có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất.

b) 

Hình A và B có tất cả số khối lập phương nhỏ là:

8 + 4 = 12 (hình lập phương)

Đáp số: 12 hình lập phương

Luyện tập (trang 39)

Bài 1 trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

+

4

7

6

8

5

7

8

6

9

4

6

5


12

?

?

?

?

?


Hướng dẫn giải

+

4

7

6

8

5

7

8

6

9

4

6

5


12

13

15

12

11

12


Bài 2 trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Có 6 bạn đang chơi bóng rổ, sau đó thêm 3 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi bóng rố?

Hướng dẫn giải

Có tất cả số bạn là:

6 + 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn

Bài 3 trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Dưới hồ nước có 15 con cá sấu, sau đó 3 con lên bờ. Hỏi còn lại bao nhiêu con cá sấu ở dưới hồ nước?

Hướng dẫn giải

Dưới hồ nước còn lại số con cá sấu là:

15 – 3 = 12 (con)

Đáp số: 12 con cá sấu

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên