Toán lớp 2 Bài 14 Luyện tập chung trang 53 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 14 Luyện tập chung trang 53 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 14: Luyện tập chung - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập chung trang 53 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Luyện tập (trang 53 - 54)

Bài 1 trang 53 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính nhẩm.

a) 8 + 6 

5 + 7 

9 + 4

4 + 8 

7 + 8

8 + 7

b) 11 – 8

14 - 6

13 – 7

12 – 5 

17 – 9

16 - 8 

Hướng dẫn giải

a) 

8 + 6 = 14             9 + 4 = 13

7 + 8 = 15             5 + 7 = 12

4 + 8 = 12             8 + 7 = 15

b) 

11 – 8 = 3             13 – 7 = 6

17 – 9 = 8             14 – 6 = 8

12 – 5 = 7             16 – 8 = 8

Bài 2 trang 53 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm chuồng cho mỗi con chim.

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 14

Hướng dẫn giải

8 + 5 = 13             6 + 9 = 15

17 – 8 = 9             7 + 8 = 15

14 – 5 = 9             6 + 7 = 13

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 14

Bài 3 trang 53 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Trên giá có 9 quyển sách và 8 quyển vở. Hỏi trên giá có tất cả bao nhiêu quyển sách và vở?

Hướng dẫn giải

Trên giá có tất cả số quyển sách và vở là:

9 + 8 = 17 (quyển)

Đáp số: 17 quyển

Bài 4 trang 54 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 14

Hướng dẫn giải

7 + 9 = 16

16 – 8 = 8

8 + 5 = 13

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 14 

Luyện tập (trang 54)

Bài 1 trang 54 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính nhẩm:

7 + 6             8 + 4

6 + 8             9 + 7

13 – 7          12 – 8

14 – 6          16 – 9

13 – 6          12 – 4

14 – 8          16 – 7 

Hướng dẫn giải

7 + 6 = 13          8 + 4 = 12

6 + 8 = 14          9 + 7 = 16

13 – 7 = 6          12 – 8 = 4

14 – 6 = 8          16 – 9 = 7

13 – 6 = 7          12 – 4 = 8

14 – 8 = 6          16 – 7 = 9

Bài 2 trang 54 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính:

a) 9 + 8 – 7            b) 6 + 5 + 4

Hướng dẫn giải

a) 9 + 8 – 7 = 17 – 7 = 10          

b) 6 + 5 + 4 = 11 + 4 = 15

Bài 3 trang 54 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Trong đợt đi trại hè, Nam vẽ được 11 bức tranh, Mai vẽ được ít hơn Nam 3 bức tranh. Hỏi Mai vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Hướng dẫn giải

Mai vẽ được số bức tranh là:

11 – 3 = 8 (bức tranh)

Đáp số: 8 bức tranh

Bài 4 trang 54 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đ, S? 

a) 9 + 6 = 14


b) 8 + 4 = 4 + 8


c) 15 – 8 > 6


d) 13 – 4 < 17 – 9 Hướng dẫn giải

a) 9 + 6 = 14

S

b) 8 + 4 = 4 + 8

Đ

c) 15 – 8 > 6

Đ

d) 13 – 4 < 17 – 9 

S


Luyện tập (trang 55)

Bài 1 trang 55 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính rồi tìm thức ăn cho mỗi con vật.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 14

Hướng dẫn giải

14 – 6 = 8             5 + 6 = 11

17 – 8 = 9             7 + 7 = 14

16 – 9 = 7Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 14

Bài 2 trang 55 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Chọn câu trả lời đúng.

a) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

A. 15 – 9           B. 13 – 8           C. 12 – 5

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 7 + 8            B. 9 + 5            C. 8 + 9 

Hướng dẫn giải

a) 

15 – 9 = 6

13 – 8 = 5

12 – 5 = 7

Vì 5 < 6 < 7 nên phép tính có kết quả bé nhất là 13 – 8.

Chọn B.

b) 

7 + 8 = 15         9 + 5 = 14

8 + 9 = 17

Vì 14 < 15 < 17 nên phép tính có kết quả lớn nhất là 8 + 9.

Chọn C. 

Bài 3 trang 55 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính.

a) 15 – 3 – 6           b) 16 – 8 + 5

Hướng dẫn giải

a) 15 – 3 – 6 = 12 - 6 = 6

b) 16 – 8 + 5 = 8 + 5 = 13

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên