Toán lớp 2 Bài 24 Luyện tập chung trang 95 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 24 Luyện tập chung trang 95 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 24: Luyện tập chung - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập chung trang 95 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Luyện tập (trang 95 - 96)

Bài 1 trang 95 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính.

34 – 7               45 – 8

60 – 12              51 – 19 

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 24                                     

Bài 2 trang 95 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 24

Hướng dẫn giải

88 + 4 = 92

92 – 7 = 85

84 – 26 = 58

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 24 

Bài 3 trang 95 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Cầu thang lên nhà sóc có tất cả 32 bậc thang. Sóc đã leo được 9 bậc thang. Hỏi sóc cần leo thêm bao nhiêu bậc thang nữa đề vào nhà?

Hướng dẫn giải

Số bậc thang sóc cần leo nữa là:

32 – 9 = 23 (bậc thang)

Đáp số: 23 bậc thang

Bài 4 trang 95 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Chọn câu trả lời đúng.

Kết quả của phép tính nào sau đây là số nhãn vở của Rô-bốt?

A. 32 – 17 

B. 62 – 42

C. 51 – 33

Bài 5 trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Ghép hai trong ba thẻ số bên được các số có hai chữ số. Số bé nhất trong các số đó là số nào? Số lớn nhất trong các số đó là số nào?


Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 24

Hướng dẫn giải

Ghép ba thẻ ta được các số: 33; 83; 38; 88 

Số bé nhất là: 33

Số lớn nhất là: 88

Luyện tập (trang 96 - 97)

Bài 1 trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính.

25 + 65 – 30                  90 – 40 – 26 

Hướng dẫn giải

25 + 65 – 30 = 90 – 30 = 60

90 – 40 – 26 = 50 – 26 = 24 

Bài 2 trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Chú ong bay về tổ theo đường hình sợi dây dưới đây, xuất phát từ mũi tên.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 24

Tính tổng các số trên ba bông hoa mà chú ong đã gặp.

Hướng dẫn giải

Tổng các số là: 

5 + 61 + 8 = 74 

Đáp số : 74

Bài 3 trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Anh Khoai đốn được hai cây tre. Cây thứ nhất có 43 đốt, cây thứ hai có 50 đốt. Hỏi hai cây tre có tất cả bao nhiêu đốt tre?

Hướng dẫn giải

Hai cây tre có số đốt tre là:

43 + 53 = 96 (đốt tre)

Đáp số: 96 đốt tre

Bài 4 trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm chữ số thích hợp.

a) 60 – 9 > 5?                    b) 42 – 4 < 3?

Hướng dẫn giải

a)  Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 24   hay  Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 24 

Số cần điền ở dấu ? là 0.

b)  Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 24  hay  Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 24 

Số cần điền vào dấu ? là 9.

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên