Toán lớp 2 Bài 17 Thực hành và trải nhiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 66 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 17 Thực hành và trải nhiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 66 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 17: Thực hành và trải nhiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Thực hành và trải nhiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 66 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Hoạt động (trang 67)

Bài 1 trang 67 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Em đoán xem đồ vật nào nặng hơn, đồ vật nào nhẹ hơn.

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 16

Hướng dẫn giải

a) Quyển vở nặng hơn cái bút.

Cái bút chì nhẹ hơn quyển vở.

b) Quả bóng bay nhẹ hơn quả bóng đá.

Quả bóng đá nặng hơn quả bóng bay.

Bài 2 trang 67 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Quan sát tranh rồi trả lời:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 16

a) Em đoán xem quả bưởi và quả cam, quả nào nặng hơn.

b) Quả bưởi cân nặng mấy ki-lô-gam?

c) Quả cam nặng hơn hay nhẹ hơn 1 kg?

Hướng dẫn giải

a) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

b) Quả bưởi cân nặng 1kg.

c) Quả cam nhẹ hơn quả bưởi nên quả cam nhẹ hơn 1kg.

Bài 3 trang 67 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 16

a) Mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Túi gạo nặng hơn túi muối mấy ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

a) Mỗi túi muối cân nặng 2 ki-lô-gam.

b) Mỗi túi gạo cân nặng 5 ki-lô-gam.

Hoạt động (trang 68 - 69)

Bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Bốn bạn Mai, Nam, Việt và Rô-bốt cân kiểm tra sức khỏe được kết quả như sau:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 16

Hướng dẫn giải

a) 

Tên

Việt

Rô-bốt

Nam

Mai

Cân nặng

24 kg 

 20 kg

 25 kg

 23 kg


b) Vì 20 kg < 23 kg < 24 kg < 25 kg nên cân nặng của Rô-bốt là nhẹ nhất.

Bài 2 trang 68 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Bằng cái cân đĩa, cân đồng hồ, cân bàn đồng hô, hãy tập cân một số đồ vật xung quanh em.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 16

Hướng dẫn giải

Học sinh tự làm.

Bài 3 trang 69 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Rót hết nước từ bình của Việt và Mai được các cốc nước (như hình vẽ). Bình nước của bạn nào chứa được nhiều nước hơn và nhiều hơn mấy cốc?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 16


Hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ, ta thấy:

+ Bình nước của Việt chứa được 8 cốc nước.

+ Bình nước của Mai chứa được 7 cốc nước.

Vì 7 cốc < 8 cốc nên bình nước của Việt chứa được nhiều nước hơn bình nước của Mai và nhiều hơn số cốc là:

8 – 7 = 1 (cốc)

Đáp số: 1 cốc

Bài 4 trang 69 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 16

a) Lượng nước ở cả hai bình bằng bao nhiêu cốc?

b) Lượng nước ở bình nào ít hơn và ít hơn bao nhiêu cốc?

Hướng dẫn giải

a) Lượng nước ở cả hai bình bằng số cốc là:

9 + 7 = 16 (cốc)

b) Vì 7 cốc < 9 cốc nên lượng nước ở bình B ít hơn bình A và ít hơn số cốc là:

9 – 7 = 2 (cốc)

Đáp số: a) 16 cốc            b) 2 cốc

Bài 5 trang 69 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Dùng ca 1 lít, múc nước ở trong thùng đổ 3 ca đầy vào xô màu vàng và 5 ca đầy vào xô màu đỏ. Hỏi cả hai xô có bao nhiêu lít nước?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 16

Hướng dẫn giải

Xô màu vàng có số lít nước là:

1 + 1 + 1 = 3 (lít)

Xô màu đỏ có số lít nước là:

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 (lít)

Cả hai xô có số lít nước là:

3 + 5 = 8 (lít)

Đáp số: 8 lít

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên