Toán lớp 2 Bài 33 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 trang 124 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 33 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 trang 124 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 trang 124 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Luyện tập (trang 124 - 125)

Bài 1 trang 124 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính nhẩm

7 + 7             9 + 6

8 + 4             5 + 7

6 + 9             4 + 8

14 – 5            16 – 6

12 – 4            11 – 7

15 – 9            13 – 8

Hướng dẫn giải

7 + 7 = 14             9 + 6  = 15

8 + 4 = 12             5 + 7 = 12 

6 + 9 = 15             4 + 8 = 12

14 – 5  = 9            16 – 6 = 10

12 – 4 = 8             11 – 7  = 4

15 – 9 = 6             13 – 8 = 5

Bài 2 trang 124 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Mỗi số 7, 5, 11, 13 là kết quả của những phép tính nào?

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Hướng dẫn giải

8 + 5 = 13               8 + 3 = 11

12 – 7 = 5               9 + 4 = 13

14 – 9 = 5               9 + 2 = 11

14 – 7 = 7               12 – 5 = 7

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Bài 3 trang 124 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?


Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Bài 4 trang 124 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Lớp 2A có 8 bạn học hát. Số bạn học võ nhiều hơn số bạn học hát là 5 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn học võ?

Hướng dẫn giải

Lớp 2A có số bạn học võ là:

8 + 5 = 13 (bạn)

Đáp số: 13 bạn học võ

Luyện tập (trang 125 - 126)

Bài 1 trang 125 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Mỗi sọt sẽ đựng những quả bưởi có ghi số là kết quả của phép tính ghi trên sọt đó.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Số?

Sọt

A

B

C

D

Số quả bưởi

3

?

?

?


Hướng dẫn giải

Sọt A: 8 + 7 = 15

Sọt B: 6 + 5 = 11

Sọt C: 9 + 4 = 13

Sọt D: 7 + 5 = 12

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Sọt

A

B

C

D

Số quả bưởi

3

2

3

4

Bài 2 trang 126 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

>; <; =

a) 5 + 7 … 12          6 + 7 … 12

4 + 7 … 12

b) 8 + 3 … 3 + 8          6 + 5 … 6 + 6

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33                Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33                         Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33                               

b) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33                                 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33             

Bài 3 trang 126 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Lấy hai trong ba túi gạo nào đặt lên đĩa bên phải để cân thăng bằng?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Hướng dẫn giải

Ta có: 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Bài 4 trang 126 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Một cửa hàng điện máy, buổi sáng bán được 11 máy tính, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 3 máy tính. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu máy tính?

Hướng dẫn giải

Số máy tính cửa hàng bán được trong buổi chiều là:

11 – 3 = 8 (máy tính)

Đáp số: 8 máy tính

Luyện tập (trang 126 - 127)

Bài 1 trang 126 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

a) Số?

Toa

A

B

C

D

E

Kết quả phép tính

60

?

?

?

?


b) Những toa nào ghi phép tính có kết quả bé hơn 60?

c) Những toa nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 50 và bé hơn 100?

Hướng dẫn giải

80 – 20 = 60 

50 + 10 = 60

60 + 40 = 100

60 – 30 = 30

70 – 20 = 50

a) 

Toa

A

B

C

D

E

Kết quả phép tính

60

60

100

30

50


b) Những toa ghi phép tính có kết quả bé hơn 60 là: D, E

c) Những toa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 50 và bé hơn 100 là: A, B

Bài 2 trang 127 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính.

a) 

28 + 25          63 – 28          63 – 35 

b)

42 + 49          91 – 42          91 – 49 

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33                               

28 + 25 = 53

63 – 28 = 35

63 – 35 = 28

b) 

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33                             

42 + 49 = 91 

91 – 42 = 49

91 – 49 = 42 

Bài 3 trang 127 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm chỗ đỗ cho ô tô.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Hướng dẫn giải

28 + 15 = 43

14 + 16 = 30

72 – 45 = 27

65 – 12 = 53

34 + 16 = 50

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Bài 4 trang 127 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Một đội đồng diễn thể dục thể thao gồm có 56 người mặc áo đỏ và 28 người mặc áo vàng. Hỏi đội đồng diễn đó có tất cả bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải

Số người của đội đồng diễn đó là:

56 + 28 = 84 (người)

Đáp số: 84 người

Luyện tập (trang 128 - 129)

Bài 1 trang 128 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

b) Tính tổng các số hạng bằng nhau.

24 + 24 + 24                   2 + 2 + 2 + 2 + 2

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

18 + 17 = 35

35 – 9 = 26

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

24 – 8 = 16 

16 + 15 = 31 

b) 

24 + 24 + 24 = 72

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Bài 2 trang 128 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Cho bảng sau:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

a) Tính tổng của ba số tròn chục có trong bảng.

b) Hai số nào trong bảng có tổng là 23?

c) Hai số nào trong bảng có tổng lớn nhất?

Hướng dẫn giải

a) Ba số tròn chục có trong bảng: 

20; 30; 40

b) Hai số trong bảng có tổng là 23: 

11 + 12 = 23

c) Hai số trong bảng có tổng lớn nhất là: 

44 + 45 = 89

Bài 3 trang 128 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Một thanh gỗ dài 92 cm. Bác thợ mọc đã cưa đi một đoạn dài 27 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải

Thanh gỗ còn lại dài số xăng-ti-mét là:

92 – 27 = 65 (cm)

Đáp số: 65 cm

Bài 4 trang 129 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 33

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác