Animation trong CSSAnimation là gì ?

Animation (hay còn gọi là hiệu ứng) là tiến trình thay đổi hình dạng và tạo hiệu ứng di chuyển của các phần tử. CSS hỗ trợ rất nhiều hiệu ứng liên quan tới sự kiện chuyển động.

Bảng dưới liệt kê tất cả các hiệu ứng bạn có thể sử dụng trong CSS. Để tìm hiểu chi tiết, bạn click vào đường link đã cho.

SttTên hiệu ứng
1 Hiệu ứng Bounce
2 Hiệu ứng Bounce In
3 Hiệu ứng Bounce In Down
4 Hiệu ứng Bounce In Left
5 Hiệu ứng Bounce In Right
6 Hiệu ứng Bounce Out
7 Hiệu ứng Bounce Out Down
8 Hiệu ứng Bounce Up
9 Hiệu ứng Bounce Out Left
10 Hiệu ứng Bounce Out Right
11 Hiệu ứng Bounce Out Up
12 Hiệu ứng Fade Down Big
13 Hiệu ứng Fade In
14 Hiệu ứng Fade In Down
15 Hiệu ứng Fade In Left
16 Hiệu ứng Fade In Left Big
17 Hiệu ứng Fade In Right
18 Hiệu ứng Fade In Right Big
19 Hiệu ứng Fade in Up
20 Hiệu ứng Fade In Up Big
21 Hiệu ứng Fade Out
22 Hiệu ứng Fade Out Down
23 Hiệu ứng Fade Out Left
24 Hiệu ứng Fade Out Left Big
25 Hiệu ứng Fade Out Right
26 Hiệu ứng Fade Out Right Big
27 Hiệu ứng Fade Out Up
28 Hiệu ứng Fade Out UP Big
29 Hiệu ứng Flash
30 Hiệu ứng Flip
31 Hiệu ứng Flip In X
32 Hiệu ứng Flip In Y
33 Hiệu ứng Flip Out X
34 Hiệu ứng Flip Out Y
35 Hiệu ứng Hinge
36 Hiệu ứng Light Speed In
37 Hiệu ứng Light Speed Out
38 Hiệu ứng Pulse
39 Hiệu ứng Roll In
40 Hiệu ứng Roll Out
41 Hiệu ứng Rotate In Down Left
42 Hiệu ứng Rotate In
43 Hiệu ứng Rotate In Down Right
44 Hiệu ứng Wobble
45 Hiệu ứng Rotate In Up Left
46 Hiệu ứng Rotate In Up Right
47 Hiệu ứng Winggle
48 Hiệu ứng Rotate Out
49 Hiệu ứng Rotate Out Down Left
50 Hiệu ứng Rotate Out Down Right
51 Hiệu ứng Rotate Out Up Left
52 Hiệu ứng Rotate Out Up Right
53 Hiệu ứng Shake
54 Hiệu ứng Swing
55 Hiệu ứng Tada
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.