Link trong CSSNgoài những cách thông thường để tạo và trang trí đường link mà bạn đã biết trong HTML, thì trong CSS, bạn sẽ có các thuộc tính đa dạng với nhiều giá trị để giúp được link trong Webpage của bạn trở nên đẹp và chuyên nghiệp hơn.

Tạo link style trong CSS

Để tạo Link Style, chẳng hạn như tạo màu, font, … cho các đường link trong CSS, bạn có thể sử dụng nhiều thuộc tính CSS đa dạng, ví dụ như color, font-family, background, …

Ví dụ:

<html>
<head>
<style>
a {
  color: hotpink;
}
</style>
</head>
<body>


<p><b><a href="index.jsp" target="_blank">Day la mot link</a></b></p>

</body>
</html>

Ngoài ra, để thiết lập các trạng thái khác nhau cho link, bạn có thể sử dụng các thuộc tính:

 • Trạng thái :link – biểu thị rằng trang web này trình duyệt chưa lưu (tức người sử dụng lần đầu tiên click vào đường dẫn này).

 • Trạng thái :visited – biểu thị rằng đường dẫn tới trang web này đã được lưu bởi trình duyệt (tức là người sử dụng đã click vào đường dẫn này trước đó rồi).

 • Trạng thái :hover – biểu thị rằng khi người sử dụng di chuyển chuột qua phần tử mà chứa link đó (tức là phần tử đó là một link khi người sử dụng di chuyển chuột qua phần tử đó).

 • Trạng thái :active – biểu thị đường link là active khi người sử dụng click chuột vào.

Ghi chú:

Trạng thái :hover PHẢI theo sau các trạng thái :link và :visited trong định nghĩa CSS thì mới có hoạt động. Nếu thiếu một trong hai trạng thái trên, thì các Style Rule bạn đã định nghĩa cho :hover sẽ không có giá trị.

Trạng thái :active PHẢI theo sau trạng thái :hover trong định nghĩa CSS.

Ví dụ

<style type="text/css">
  a:link {color: #000000}
  a:visited {color: #006600}
  a:hover {color: #FFCC00}
  a:active {color: #FF00CC}
</style>

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng các thuộc tính này để tạo các hiệu ứng khác nhau cho đường link trong CSS.

Quảng cáo

Thiết lập màu cho Link trong CSS

Để thiết lập màu cho Link, bạn sử dụng thuộc tính color trong CSS. Như đã trình bày trong chương Màu trong CSS, giá trị của thuộc tính color này có thể là tên màu hoặc một giá trị Hex Code, …

<html>
  <head>
   <style type="text/css">
     a:link {color:#000000}
   </style>
  </head>
  <body>
   <a href="">Click vao link nay</a>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Thiết lập màu cho Visited Link trong CSS

Trạng thái :visited chỉ rằng đường link này đã được lưu bởi trình duyệt. Để thiết lập màu cho loại đường này, bạn theo dõi ví dụ sau:

<html>
  <head>
   <style type="text/css">
     a:visited {color: #006600}
   </style>
  </head>
  <body>
   <a href=""> Click vao link nay</a> 
  </body>
</html> 

Khi bạn click vào đường link này, màu của link sẽ chuyển sang màu xanh lá cây.

Thay đổi màu cho Link khi Di chuyển chuột qua

Với trường hợp này, bạn sử dụng trạng thái :hover. Nên ghi nhớ rằng, trong phần định nghĩa CSS, để đường Link này có thể hoạt động, bạn nên đặt trạng thái này sau hai trạng thái :link và :visited. Tuy nhiên, để cho đơn giản thì trong ví dụ sau mình thực hiện như sau:

<html>
  <head>
   <style type="text/css">
     a:hover {color: #FFCC00}
   </style>
  </head>
  <body>
   <a href="">Click vao link nay</a>
  </body>
</html> 

Khi bạn di chuyển chuột qua đường link trên, màu link sẽ chuyển sang màu vàng.

Quảng cáo

Thay đổi màu cho Actived Link trong CSS

Để biểu thị một link nào đó đang active, bạn có thể thay đổi màu của link đó sang một màu khác chẳng hạn. Để thiết lập trạng thái này, bạn sử dụng :active trong CSS. Ví dụ sau minh họa cách thay đổi màu cho Actived Link bởi sử dụng thuộc tính color trong CSS.

<html>
  <head>
   <style type="text/css">
     a:active {color: #FF00CC}
   </style>
  </head>
  <body>
   <a href="">Click vao link nay</a>
  </body>
</html> 

Khi bạn click chuột vào link này, màu của link sẽ chuyển sang màu hồng.

Kết quả là:

Sử dụng thuộc tính text-decoration với Link trong CSS

Nếu bạn để ý các ví dụ trên, bạn sẽ thấy rằng các đường link trên đều có dấu gạch chân bên dưới. Vậy làm cách nào để làm biến mất dấu gạch chân này cho đường link, bạn sử dụng thuộc tính text-decoration với giá trị là none. (Bạn tham khảo chương Text trong CSS để có các giá trị cho thuộc tính này)

Ví dụ

<html>
<head>
<style>
a:link {
  text-decoration: none;
}

a:visited {
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}

a:active {
  text-decoration: underline;
}
</style>
</head>
<body>

<p><b><a href="default.asp" target="_blank">This is a link</a></b></p>
<p><b>Note:</b> a:hover MUST come after a:link and a:visited in the CSS definition in order to be effective.</p>
<p><b>Note:</b> a:active MUST come after a:hover in the CSS definition in order to be effective.</p>

</body>
</html>

Thiết lập màu nền cho Link trong CSS

Để thiết lập màu nền cho Link, bạn sử dụng thuộc tính background-color trong CSS. Để tìm hiểu các giá trị của thuộc tính này, bạn tham khảo chương Color trong CSS.

Ví dụ

<html>
<head>
<style>
a:link {
  background-color: yellow;
}

a:visited {
  background-color: cyan;
}

a:hover {
  background-color: lightgreen;
}

a:active {
  background-color: hotpink;
} 
</style>
</head>
<body>

<p><b><a href="default.asp" target="_blank">This is a link</a></b></p>
<p><b>Note:</b> a:hover MUST come after a:link and a:visited in the CSS definition in order to be effective.</p>
<p><b>Note:</b> a:active MUST come after a:hover in the CSS definition in order to be effective.</p>

</body>
</html>

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nhiều thuộc tính khác nhau trong CSS để làm cho Link của bạn giống như một Box, hoặc một Button.

Sử dụng ví dụ trên, bạn chỉ cần thay Style Rule:

a:link, a:visited {
  background-color: #f44336;
  color: white;
  padding: 14px 25px;
  text-align: center; 
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
}

a:hover, a:active {
  background-color: red;
}

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên