Shadow trong CSSCSS3 hỗ trợ việc thêm Shadow cho văn bản hoặc cho các phần tử. Thuộc tính shadow có thể phân chia thành:

 • Text shadow
 • Box Shadow

Text Shadow trong CSS

Với CSS3, bạn có thể thêm shadow cho văn bản. Ví dụ sau minh họa cách thêm shadow cho văn bản trong CSS3:

<html>
  <head>
  
   <style>
     h1 {
      text-shadow: 2px 2px;
     }
     h2 {
      text-shadow: 2px 2px red;
     }
     h3 {
      text-shadow: 2px 2px 5px red;
     }
     h4 {
      color: white;
      text-shadow: 2px 2px 4px #000000;
     }
     h5 {
      text-shadow: 0 0 3px #FF0000;
     }
     h6 {
      text-shadow: 0 0 3px #FF0000, 0 0 5px #0000FF;
     }
     p {
      color: white;
      text-shadow: 1px 1px 2px black, 0 0 25px blue, 0 0 5px darkblue;
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
  
   <h1>Vi du Text Shadow trong CSS</h1>
   <h2>Vi du Text Shadow trong CSS</h2>
   <h3>Vi du Text Shadow trong CSS</h3>
   <h4>Vi du Text Shadow trong CSS</h4>
   <h5>Vi du Text Shadow trong CSS</h5>
   <h6>Vi du Text Shadow trong CSS</h6>
   <p>Vi du Text Shadow trong CSS</p>
   
  </body>
</html>

Kết quả là:

Quảng cáo

Box Shadow trong CSS3

Để thêm hiệu ứng shadow cho các phần tử, bạn có thể sử dụng thuộc tính box-shadow trong CSS3. Ví dụ sau minh họa cách sử dụng Box Shadow:

<html>
  <head>
   <style>
     div {
      width: 300px;
      height: 100px;
      padding: 15px;
      background-color: red;
      box-shadow: 10px 10px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div>Vi du Box Shadow trong CSS</div>
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả là:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên