Validation trong CSSValidation là tiến trình kiểm tra cái gì đó có tuân theo một qui tắc đã cho không. Khi bạn mới học, thì việc gây ra các lỗi trong khi viết các CSS Rule là không thể tránh khỏi. Vậy làm cách nào để đảm bảo rằng phần code của bạn viết là chính xác 100% và tuân theo các chuẩn của W3C.

Nếu bạn sử dụng CSS, phần code bạn viết cần phải chính xác. Một đoạn code viết sai có thể gây ra các lỗi đáng tiếc, và trước tiên bạn nên kiểm tra xem phần HTML bạn sử dụng có hợp lệ hay không.

Bạn có thể tham khảo Tool để kiểm tra tính hợp lệ của HTML tại đây .

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các Tool sau để kiểm tra tính hợp lệ của phần CSS Rule đã được viết:

W3 CSS Validator

W3C CSS Validator (World Wide Web Consortium): Kiểm tra file upload, input được nhập vào, hoặc URI – một page tại một thời điểm. Validator giúp bạn định vị được các lỗi xảy ra trong phần CSS Rule bạn đã viết.

WDG - CSS validator

WDG CSS giúp bạn kiểm tra input đã nhập vào, file upload, và URI. Các lỗi sẽ được liệt kê theo số dòng và số cột. Các lỗi sẽ thường đi kèm với đường dẫn để giải thích về lý do của lỗiThe WDG CSS check validator, lets you validate your css by direct input, file upload, and using URI. Errors will be listed by line and column numbers if you have any. Errors usually come with links to explain the reason of error.
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.