Chuyển đổi từ PX sang EM trong CSSChuyển đổi từ PX sang EM

Như đã được trình bày trong chương Đơn vị trong CSS, một đơn vị được sử dụng cho chiều cao của font. Một đơn vị em tương đương với kích cỡ của một font đã cho, nếu bạn gán kích cỡ của font là 12px thì mỗi đơn vị em sẽ là 12px, do đó 2em sẽ là 24px.

Do đó, trong phần chuyển đổi dưới đây, khi bạn thiết lập kích cỡ bằng Pixel mặc định là giá trị nào, thì đó chính là kích cỡ của font bạn đang sử dụng, và cũng chính là giá trị tương đương 1 em.

Hướng dẫn

  • Kích cỡ bằng Pixel mặc định nên là 16px
  • Bạn nhập giá trị PX để chuyển đổi sang giá trị EM
  • Hoặc ngược lại, nhập giá trị EM để chuyển đổi sang PX
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên