Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 5 (Đề 1)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 5 (Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0.5 điểm). Đông Nam Á từ lâu được coi là một khu vực địa lí-lịch sử văn hóa riêng biệt và còn được gọi là khu vực gì ?

Quảng cáo

A. « Châu Á gió mùa ».

B. « Châu Á thức tỉnh »

C. « Châu Á lục địa »

D. « Châu Á bùng cháy ».

Câu 2: (0,5 điểm). Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á được hình thành và phát triển trong khoảng thời gian nào ?

A. Khoảng đầu công nguyên đến thế kỉ XVII.

B. Khoảng những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên.

C. Khoảng từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

D. Khoảng những thế kỉ tiếp giáp trước và sau Công nguyên.

Câu 3: (0,5 điểm). Các quốc gia Đông Nam Á có một nét chung về điều kiện tự nhiên, đó là chịu ảnh hưởng của :

A. Khí hậu gió mùa.

Quảng cáo

C. Khí hậu ôn đới

B. Khí hậu nhiệt đới.

D. Khí hậu hàn đới

Câu 4 : (0,5 điểm). Vì sao Đông Nam Á được coi là khu vực có quá trình chuyển biến từ vượn thành người ?

A. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu vết hóa thạch ở hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á.

B. Vượn người đã được hình thành sớm ở các nước Đông Nam Á.

C. Người tinh khôn xuất hiện rất sớm ở Đông Nam Á.

D. Tìm thấy công cụ của Người tối cổ ở Đông Nam Á.

Câu 5 : (0,5 điểm). Loài vượn khổng lồ được các nhà khảo cổ học phát hiện ở nước nào thuộc khu vực Đông Nam Á.

A. Việt Nam.

B. In-đô-nê-xi-a.

C. Ma-lai-xi-a.

D. Phi-lip-pin.

Quảng cáo

Câu 6: (0,5 điểm). Tại Việt Nam các nhà khoa học đã phát hiện ra những di cốt và những công cụ đồ đá của Người tối cổ ở vùng nào?

A. Thẩm khuyến, Thẩm hai, núi Đọ

B. Sa Huỳnh – Quảng Ngãi

C. Ở đồng bằng sông Hồng

D. Ở đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (3 điểm). Hãy trình bày và phân tích điều kiện hình thành các vương quốc cổ Đông Nam Á.

Câu 8 (3 điểm). Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế và lịch sử của khu vực?

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A A A A B A

Câu hỏi Tự luận

Câu 7:

    - Điều kiện tự nhiên: chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt: mùa khô lạnh mát và mùa mưa tương đối nóng và ẩm. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho bước đi đầu tiên của con người; địa bàn sinh tụ nhỏ nhưng lại phong phú về nguồn thức ăn, đã tạo ra không gian thuận lợi cho cuộc sống con người thời cổ. Vì vậy, từ rất xa xưa con người đã có mặt tại khu vực này.

    - Quá trình chuyển biến từ vượn thành người đã diễn ra ở Đông Nam Á:

        + người tối cổ thời kỳ đồ đá cũ.

        + Người tinh khôn thời kỳ đồ đá cũ hậu kỳ.

    - Điều kiện kinh tế: Sự phát triển các ngành kinh tế là cơ sở cho sự ra đời hàng loạt quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính, nhưng ở mỗi nước đã hình thành một số ngành thủ công truyền thống.

    - Sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam á còn gắn liền với tác động về kinh tế của các thương nhân Ấn và ảnh hưởng của văn hóa ấn Độ.

    - Trong khoảng 10 thế kỷ đầu sau Công nguyên, hàng loạt quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á được hình thành và phát triển.

Câu 8 :

* Thuận lợi:

    - Điều kiện tự nhiên: chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt: mùa khô lạnh mát và mùa mưa tương đối nóng và ẩm.

    - Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho bước đi đầu tiên của cong người: địa bàn sinh tụ nhỏ nhưng lại phong phú về nguồn thức ăn, đã tạo ra không gian thuận lợi cho cuộc sống con người thời cổ. Vì vậy, từ rất xa xưa con người đã có mặt tại khu vực này.

* Khó khăn:

    - Đây là khu vực phân tán do nhiều đảo, bán đảo nhỏ, kinh tế không đồng đều.

    - Do địa bàn phân tán bởi nhiều đảo, bán đảo nhỏ nên mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á còn khó khăn dễ gây ra xung đột và chiến tranh.

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-5.jsp