Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 5 (Đề 2)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 5 (Đề 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0.5 điểm). Vào giai đoạn nào ở Đông Nam Á đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nông nghiệp trồng rau sang nông nghiệp trồng lúa nước ?

Quảng cáo

A. Thời sơ kì đá mới.

B. Thời trung kì đá mới.

C. Thời hậu kì đá mới.

D. Thời sơ kì đồ sắt.

Câu 2 : (0,5 điểm). Đồ đồng được sử dụng ở Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào ?

A. Khoảng thiên niên kỉ I TCN.

B. Khoảng thiên kỉ II TCN.

C. Khoảng thiên niên kỉ III TCN.

D. Khoảng thiên kỉ IV TCN.

Câu 3 : (0,5 điểm). Hiện nay ở khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu nước ?

A. Có 12 nước

B. Có 10 nước

Quảng cáo

C. Có 11 nước

D. Có 8 nước.

Câu 4 : (0,5 điểm). Các quốc gia Đông Nam Á được hình thành vào thời gian nào ?

A. Khoảng từ thế kỉ VII đến đầu thế kỉ X.

B. Khoảng từ thế kỉ VII đến nửa đầu thế kỉ X.

C. Khoảng từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ X.

D. Khoảng từ thế kỉ VI đến đầu thế kỉ X.

Câu 5 : (0,5 điểm). Đặc điểm nổi bật của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á là gì?

A. Mỗi vương quốc đều có phong tục tập quán riêng.

B. Mỗi vương quốc đều có nền văn hóa riêng.

C. Mỗi vương quốc đều có nguồn gốc riêng.

D. Mỗi dân tộc đều lấy một dân tộc đa số làm nòng cốt.

Quảng cáo

Câu 6 : (0,5 điểm). Nối một nội dung ở cột A cho phù hợp với nội dung ở cột B sau đây:

A B

1. Mô-gô-pa-hit

2. Ăng-co

3. Đại việt

4. Su-khô-thay, A-út-thay-a

5. Lan-xang

6. Gia-va

A. Việt Nam

B. Thái Lan

C. In-đô-nê-xi-a

D. Cam-pu-chia

E. Lào

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (3 điểm). Nêu một số nét tiêu biểu về thời kỳ hình thành các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á?

Câu 8 (4 điểm). Thời kỳ phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được biểu hiện như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B C B D

Nối 1 với C. Nối 2 với D

Nối 3 với A. Nối 4 với B.

Nối 5 với E. Nối 6 với C.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

Từ thế kỷ VII đến thế kỷ X là thời kỳ hình thành các quốc gia phong kiến ở Đông nam Á. Đây là giai đoạn các nước nhỏ hình thành theo địa vực tự nhiên hợp nhất lại theo tộc người, hình thành các quốc gia phong kiến và bước đầu phát triển trong những thế kỷ X-XIII.

   - Vương quốc Ăng cơ của người Cam pu chia ở vùng Cò rạt (Đông bắc thái lan) thế kỷ IX mở rộng trung hạ lưu sông Mê Nam, Đông Bắc bán đảo Ma Lai.

   - Vương quốc Pa – gan của người Miến ở lưu vực sông I-ra-oa-đi (1057-1283).

   - Vương quốc của người Inđônêxia hình thành từ năm 907, mở rộng và thống nhất hai đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra.

Trong quá trình xác lập vương quốc “dân tộc”, mỗi tộc người đều khẳng định chỗ đứng của mình nên không thể tách khỏi những cuộc xung đột. Cuối cùng mỗi vương quốc được xác lập đều là một quốc gia có một tộc người đa số làm nòng cốt dựa trên nền kinh tế và văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Câu 8 :

   - Thế kỷ XIII Mông Cổ xâm lược các nước Đông Nam Á. Bị dồn đẩy do cuộc tấn công của người Mông Cổ, một bộ phận người Thái đã di cư ồ ạt xuống phía Nam; lập ra một quốc gia nhỏ. Đến đầu thế kỷ XIV mới thống nhất lại, lập vương quốc Thái. Sau đó, một nhóm người nói tiếng Thái khác di cư xuống vùng trung lưu sông Mê Công, gọi là người Lào lùm, lập vương quốc Lan Xang giữa thế kỷ XIX.

   - Sau khi chiến thắng quân mông cổ một số quốc gia bước vào thời kỳ phát triển thịnh đạt kéo dài tới đầu thế kỷ XVIII.

   - Những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt:

      + Về kinh tế: hình thành những vùng kinh tế quan trọng, có khả năng cung cấp một số lượng lớn lương thực, thực phẩm, các sản phẩm thủ công và những sản vật thiên nhiên.

      + Về văn hóa: Được hình thành gắn liền với quá trình xác lập các “Quốc gia dân tộc”. Các dân tộc Đông Nam Á đã xây dựng được nền văn hóa riêng của mình và đóng góp vào kho tàng văn hóa loài người những giá trị tinh thần độc đáo.

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-5.jsp