Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 2)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 chọn câu trả lời đúng

Quảng cáo

A. Đơn vị cơ bản đo lường thông tin là bit 

B. Đơn vị đo thông tin thường dùng là byte 

C. Đơn vị đo lường thông tin là km 

D. Tất cả đều sai

Câu 2 Các dạng của thông tin là :

A. Dạng số, hình ảnh 

B. Âm thanh, hình ảnh 

C. Văn bản, số 

D. Cả ba đáp án trên 

Câu 3 Quá trình xử lý thông tin thực hiện theo quy trình: 

A. Nhập dữ liệu->xuất thông tin-> xử lý dữ liệu 

B.  Nhập dữ liệu-> xử lý dữ liệu-> xuất thông tin 

C. Xử lý dữ  liệu-> xuất ra->nhận dữ liệu 

D. Tất cả đều đúng 

Quảng cáo

Câu 4 Mã nhị phân là:

A. Số trong hệ nhị phân 

B.  Số trong hệ hexa 

C. Dãy bit biễu diễn thông tin đó trên máy 

D. Tất cả đều đúng

Câu 5 Giải bài toán trên máy tính là: 

A. Giải như giải trên giấy bình thường 

B. Xác định bài toán ,tìm thuật toán và viết chương trình trên word. 

C. Xác định bài toán, tìm thuật toán và viết chương trình trên một loại ngôn ngữ bậc cao phù hợp  với thuật toán

D. Xác định bài toán và viết chương trình trên một loại ngôn ngữ bậc cao phù hợp với thuật toán.

Câu 6 Bộ mã Unicode có thể mã hóa được bao nhiêu kí tự?

A. 255.     

                              

B. 256.     

                              

C. 65535.  

                  

D. 65536.

Quảng cáo

Câu 7 Chọn câu SAI.

A. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng tin học không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.

B. Máy tính là một thiết bị tính toán có độ chính xác cao.

C. Giá thành máy tính ngày càng hạ.

D. Học tin học là học sử dụng máy vi tính.

Câu 8 Số thập phân 15 có biểu diễn trong hệ nhị phân là

A. 0111.                         B. 1111.                         C. 1010.                         D. 1011.

Câu 9 Máy tính có thể lưu trữ và xử lý các dạng thông tin nào?

A.Dạng văn bản

B.Dạng hình ảnh

C.Dạng âm thanh

D.Cả a, b và c đều đúng

Câu 10 Dữ liệu là

A.Thông tin

B.Đơn vị đo thông tin

C.Những hiểu biết của con người về sự vật

D.Cả a, b và c đều sai

Phần tự luận

Câu 1 Em hãy vẽ sơ đồ cấu trúc của một máy tính.

Câu 2 Theo em nghành tin học đối với XH hiện nay có quan trọng hay không? Vì sao? Cho một vài VD?

Câu 3 Viết thuật toán giải phương trình bậc nhất ax + b= 0

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A A D B C C B D B D D

Phần tự luận

Câu 1

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 2)

Câu 2

Hiện nay tin học rất là quan trọng.

- Vì mọi hoạt đông kinh tế XH đều cần đến máy tính và sử dụng máy tính để quản lí.

- VD: Nghành ngân hàng, Bưu điện, Cơ sở kinh doanh, Các công ty....

(Tùy theo câu trả lời thực tế của HS mà thầy cô cho điểm tối đa).

Câu 3

Thuật toán giải phương trình bậc nhất:

Bước 1: Nhập a, b;

Bước 2: Nếu a = 0, B≠ 0 thì thông báo vô nghiệm rồi kết thúc;

Bước 3: Nếu a = 0, B = 0 thì thông báo phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị rồi kết thúc;

Bước 4: Nếu a ≠ 0 thì x = -b/a thông báo phương trinh có nghiệm duy nhất là x rồi kết thúc

(Tùy theo câu trả lời thực tế của HS mà thầy cô trừ điểm).

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-1-tiet-tin-hoc-10-hoc-ki-1-lan-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa