Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài: Đặt câu với mỗi thành ngữ sau:

Quảng cáo

- Mẹ tròn con vuông.

- Trứng khôn hơn vịt.

- Nấu sử sôi kinh.

- Phú quý sinh lễ nghĩa.

- Đi guốc trong bụng.

- Dĩ hòa vi quý.

- Con nhà lính, tính nhà quan.

- Thấy người sang bắt quàng làm họ.

Đáp án và thang điểm

- Mừng cho mẹ con nhà cô An mẹ tròn con vuông.

- Mẹ lúc nào cũng nói tớ trứng khôn hơn vịt.

- Nó nấu sử sôi kinh mấy năm, nay cũng tới lúc công thành danh toại.

- Thời nay phú quý sinh lễ nghĩa.

- Tôi đi guốc trong bụng anh ta rồi.

- Sống trên đời cần rộng lượng, dĩ hòa vi quý.

- Nó đúng là con nhà lính, tính nhà quan.

- Ai gặp nó chẳng sấn tới, kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Các đề kiểm tra Ngữ Văn 11 Học kì 1 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-ngu-van-lop-11-hoc-ki-1.jsp


2004 - Toán Lý Hóa