Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (trường Lômônôxốp - Hà Nội)

    Đề tuyển sinh vào lớp 6

    Môn: Tiếng Anh

    Thời gian làm bài: 45 phút

Khoanh tròn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại: (1 điểm)

Quảng cáo

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (trường Lômônôxốp - Hà Nội)

Khoanh tròn đáp án thích hợp để hoàn thành các câu sau: (1 điểm)

1. There .................. twenty desks in this room.

 a. am

 b. is

 c. are

 d. Do

2. My father ..................... like speaking English.

 a. isn’t

 b. aren’t

 c. doesn’t

 d. don’t

3. How many....................... are there in your house?

– Only one.

 a. Television

 b. televisions

 c. televisiones

 d. television’s

4. This is my new teacher. .................. name is Mai.

 a. Her

 b. Your

 c. She

 d. He

Ghép các câu hỏi với câu trả lời sao cho phù hợp: (2 điểm)

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (trường Lômônôxốp - Hà Nội)

Sắp xếp từ xáotrộn thành câu hoàn chỉnh và viết hoa từ ở đầu câu: (2 điểm)

Quảng cáo

VD: they / where / from / are

→ Where are they from?

1. lives/ John/ city / Ho Chi Minh/ in

.......................................

2. swimming/ you/ when / go/ do/ ?/

.......................................

3. fish/ I / like / don’t / chicken/ and.

.......................................

4. your/ is/ pen / this/ ? /.

.......................................

Điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau: (2 điểm)

Is  -  loves  -  years  -  has

Hello, this is my new friend. His name is Michael. He is twenty seven(1) ...................old. He(2) ...................... a doctor in a hospital. He isn’t married. He(3) ......................a brother and a sister. He lives in a house with his family in Chicago. He(4) ................... Pop music very much.

1. What is Michael’ s job?

.....................................................................................…

2. Is he married?

......................................................................................…

3. Does he have one sister?

......................................................................................…

4. Where does he live?

.......................................................................................

Đáp án & Thang điểm

I. Khoanh tròn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại: (1 điểm)

(¼ điểm cho 1 câu)

Quảng cáo

1- d. It

2- b. does

3- a. boys

4- c. house

II. Khoanh tròn đáp án thích hợp để hoàn thành các câu sau: (1 điểm)

(¼ điểm cho 1 câu)

1. c- are

2. c- doesn’t

3. b- televisions

4. a- Her

III. Ghép các câu hỏi với câu trả lời sao cho phù hợp: (2 điểm)

(¼ điểm cho 1 câu)

1. E  2. f  3. a  4. h  5. c  6. g  7. b  8. d

IV. Sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh: (2 điểm)

(½ điểm cho 1 câu)

1. John live in Ho Chi Minh city .

2. When do you go swimming?

3. I don’t like fish and chicken.

4. Is this your pen?

V. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống: (2 điểm)

(½ điểm cho 1 câu)

1. years 2. is 3. has 4. loves

Trả lời câu hỏi: (2 điểm)

(½ điểm cho 1 câu trả lời)

1. He is a doctor.

2. No, he isn’t.

3. Yes, he does.

4. He lives in a house in Chicago

Quảng cáo

Xem thêm các Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên