Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 9 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 9 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm (2đ)

Câu 1 (2 điểm): Các lời thoại sau không tuân thủ phương châm hội thoại nào?

Lời thoại Nối Phương châm hội thoại

1.- Cậu học bơi ở đâu vậy?

- Dĩ nhiên là ở dưới nước chứ con ở đâu.

1 - A. Phương châm quan hệ.
2. Con bò nhà tôi đẻ ra một con chim bồ câu. 2 - B. Phương châm lịch sự.
3. Ông tránh ra cho con cháu đi. 3 - C. Phương châm về lượng.

4. Bài toán này khó quá phải không cậu?

- Tớ được tám phảy môn văn.

4 - D. Phương châm về chất.

Câu 2(1 điểm): Từ nào dùng sai trong các câu sau? Em hãy sửa lại cho đúng.

a. Chúng ta cần loại bỏ các yếu điểm trong học tập.

b. Trong cuộc họp hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành kiểm kê lại tình hình học tập của lớp.

Câu 3: (2 điểm) Phân tích cái hay của việc sử dụng biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau

   “Bão bùng thân bọc lấy thân

   Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm

   Thương nhau ta chẳng ở riêng

   Lũy thành từ đó mà nên hỡi người”

       (Nguyễn Duy – Tre Việt Nam)

Câu 4: (5 điểm) Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 7 - 10 câu ) đề tài tự chọn trong đó có sử dụng lời dẫn trực tiếp?

Đáp án và thang điểm

Câu 1:

Lời thoại Nối Phương châm hội thoại

1.- Cậu học bơi ở đâu vậy?

- Dĩ nhiên là ở dưới nước chứ con ở đâu.

1 - C A. Phương châm quan hệ.
2. Con bò nhà tôi đẻ ra một con chim bồ câu. 2 - D B. Phương châm lịch sự.
3. Ông tránh ra cho con cháu đi. 3 - B C. Phương châm về lượng.

4. Bài toán này khó quá phải không cậu?

- Tớ được tám phảy môn văn.

4 - A D. Phương châm về chất.

Câu 2: các từ dùng sai là :

a. Yếu điểm → Sửa: điểm yếu

b. Kiểm kê → Sửa: kiểm điểm

Câu 3:

Tác giả nhân hóa cây tre . Miêu tả tre ngả nghiêng trong gió bão mà lại dùng những hình ảnh “ thân bọc lấy thân “, “ tay ôm, tay níu “ vừa đúng với thực tế thân tre , cành tre quấn quít nhau trong gió bão gợi đến tình yêu thương đoàn kết giữa con người với nhau.

Câu 4:

- Nội dung : đề tài học sinh tự chọn

- Hình thức: một đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp.

Các đề kiểm tra Ngữ Văn 9 Học kì 1 có đáp án khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 9 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 9 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-viet-lop-9-hoc-ki-1.jsp