Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 2)

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Một hình trụ và một hình nón có cùng chiều cao và đáy. Tỉ số thể tích giữa hình nón và hình trụ là:

Quảng cáo

A.3       B.1/3       C.2       D.1/2

Câu 2: Khi quay một tam giác vuông quanh một trong hai cạnh góc vuông ta được:

A. Một hình nón       C. Một hình hộp chữ nhật

B. Một hình trụ       D. Một hình nón cụt.

Câu 3: Một hình nón có độ dài đường sinh là 16cm và có diện tích xung quanh là 80π (cm2). Bán kính đáy của hình nón bằng:

A.3cm       B.4 cm       C.5 cm       D.6 cm

Câu 4: Một hình nón có bán kính đáy bằng 6 cm và đường sinh bằng 10 cm. Thể tích hình nón bằng:

Quảng cáo

A. 288π (cm3)       B. 144π (cm3 )      C. 120π (cm3 )       D. 96π (cm3 )

Câu 5: Cho hai hình cầu A và B lần lượt có bán kính là 3 cm và 6 cm. So sánh diện tích hai mặt cầu của hai hình cầu đó là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 6: Thể tích hình cầu có bán kính R là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Phần tự luận (7 điểm)

Quảng cáo

Bài 1. (3 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB=4 cm và chiều rộng BC bằng 3 cm. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh cạnh BC ta được hình trụ. Tính:

a) Diện tích xung quanh hình trụ.

b) Thể tích hình trụ

Bài 2. (4 điểm)

a) Biết diện tích xung quanh của hình nón bằng 60 (cm2) và độ dài đường sinh bằng 10 cm. Tính thể tích hình nón?

b) Một hình cầu có thể tích là 288 (cm3). Tính diện tích mặt cầu.

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.A 2.C 3.C 4.D 5.D 6.A

Phần tự luận (7 điểm)

Quảng cáo

Bài 1.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Diện tích xung quanh của hình trụ bằng:

Sxq = 2πRh = 2π.4.3 = 24π (cm2)

b) Thể tích hình trụ bằng :

V = πR2h = π.42.3 = 48π( cm3 )

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Tam giác SOA vuông tại O có SA = 10 cm; OA = 6m

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Thể tích của hình nón là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) Ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Diện tích mặt cầu là:

S = 4πR2 = 4π.62 = 144π (cm2 )

Các Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-9-chuong-4-hinh-hoc.jsp