Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)Nhằm mục đích giúp bạn làm tốt các bài thi Toán 9 năm học 2023 - 2024, phần dưới là Top 4 Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 9.

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trên 80 Đề thi Giữa kì 2 Toán 9 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

Bài 1 (2,5 điểm)

          Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) và đường thẳng Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

  1. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (Q).
  2. Gọi A, B là hai giao điểm của (P) và (Q). Tính diện tích tam giác OAB,
Quảng cáo

Bài 2 (2,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

          Trong tháng đầu, hai tổ sản xuất được 860 chi tiết máy. Đến tháng thứ hai, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 10%. Do đó, tháng thứ hai cả 2 tổ sản xuất được 964 chi tiết máy. Tính số chi tiết máy mỗi tổ đã sản xuất được trong tháng đầu.

Bài 3 (4,0 điểm)

          Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Dây CD vuông góc với AB tại E (E nằm giữa A và O; E không trùng  A, không trùng O). Lấy điểm M thuộc cung nhỏ BC sao cho cung MB nhỏ hơn cung MC. Dây AM cắt CD tại F. Tia BM cắt đường thẳng CD tại K.

  1. Chứng minh tứ giác BMFE nội tiếp.
  2. Chứng minh BF vuông góc với AK và EK.EF = EA.EB
  3. Tiếp tuyến của (O) tại M cắt tia KD tại I. Chứng minh IK = IF.

Bài 4. (1,0 điểm) Với các số a, b, c > 0 và thỏa mãn a + b + c = 1

Chứng minh Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Quảng cáo

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1:

a. Hoành độ giao điểm của (P) và (Q) là nghiệm của phương trình:

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

b. Gọi A, B là hai giao điểm của (P) và )Q). Tính diện tích tam giác OAB.

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Câu 2:

Gọi số chi tiết máy mỗi tổ đã sản xuất được trong tháng đầu là x, y (Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề), chi tiết máy)

Vì trong tháng đầu, hai tổ sản xuất được 860 chi tiết máy nên ta có phương trình:

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Vì đến tháng thứ hai, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 10%. Do đó, tháng thứ hai cả 2 tổ sản xuất được 964 chi tiết máy, nên ta có phương trình:

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Vậy trong tháng đầu, số chi tiết máy mỗi tổ đã sản xuất được lần lượt là: 360 và 500.

Câu 3:

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

a. Chứng minh tứ giác BMFE nội tiếp.

Ta có Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Nên 4 điểm E, F, M, B cùng thuộc đường tròn đường kính BF, suy ra tứ giác BMFE nội tiếp.

b. Chứng minh BF vuông góc với AK và EK.EF = EA.EB

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Nên F là trực tâm, suy ra Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

c. Tiếp tuyến của (O) tại M cắt tia KD tại I. Chứng minh IK = IF.

Ta có:

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Câu 4:

Ta có:

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

CMTT:

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Mặt khác:

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Từ (1) và (2) Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Dấu “=” xảy ra khi Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 2)

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

(Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm)

Câu 1. Rút gọn biểu thức Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) được kết quả là:

A. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) B. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) C. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) D. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Câu 2. Phương trình Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) có nghiệm là:

A. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) B. x = 1 và y = -2 C. x = 1 và y = 2 D. x = -3 và y = 8
Quảng cáo

Câu 3. Đồ thị hàm số Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) đi qua điểm có tọa độ là

A. (-1;8) B. (1;7) C. (-3;11) D. (5;6)

Câu 4. Phương trình nào sau đây có ít nhất một nghiệm nguyên?

A. x2 - x + 1 = 0 B. 9x- 6x + 1 = 0 C. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) D. 16x2 – 1 = 0

Câu 5. Phương trình (m là tham số) có nghiệm khi và chỉ khi:

A. m < 4 B. m > -2 C. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)  D. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Câu 6. Cho đường tròn tâm (O; R) và dây cung BC = R. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B, C cắt nhau tại A. Khi đó bằng:

A. 90º B. 120º  C. 100º  D. 60º 

Câu 7. Cho tam giác đều MNE ngoại tiếp đường tròn bán kính 1 cm. Diện tích của tam giác MNE bằng:

A. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) B. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) C. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) D. 5cm2

Câu 8. Cho hình vuông ABCD, M là trung điểm của BC. Khi đó ta có bằng:

A. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) B. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) C. 1 D. 2

II.PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm)

a. Rút gọn biểu thức Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

b. Cho hàm số y = -3x - m + 1, với m là tham số. Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số y = -3x - m + 1 đi qua gốc tọa độ O

Câu 2 (1,75 điểm)

a. Giải phương trình x2 - x - 6 = 0

b. Cho phương trình mx2 - 2(m-1)x + m = 0 (1), với m là tham số. Xác định giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

Câu 3 (0,75 điểm) Giải hệ phương trình Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Câu 4 (3,25 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính BC. Trên đường tròn (O) lấy điểm A sao cho AB < AC. Trên OC lấy điểm M sao cho M nằm giữa O và C. Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt tia đối của tia AB tại N, cắt AC tại F. Đường thẳng NM cắt đường tròn (O) tại F và K (F nằm giữa E và N)

a. Chứng minh bốn điểm A, B, M, E cùng thuộc một đường tròn và chứng minh bốn điểm N, A, M, C cùng thuộc một đường tròn.

b. Vẽ tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt MN tại H. Chứng minh tam giác Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)là tam giác cân.

c. Gọi giao điểm thứ hai của NC với đường tròn (O) là D. Chứng minh HD là

tiếp tuyến của đường tròn (O).

Câu 5 (0,75) Giải phương trình Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 3)

Bài 1 (2 điểm) Giải các hệ phương trình sau:

a. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) b. Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Bài 2 (2 điểm) Gải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình’

          Hai tổ sản xuất trong tháng thứ nhất làm được 1000 sản phẩm. Sang tháng thứ hai, do cải tiến kĩ thuật nên tổ một vượt mức 20%, tổ hai vượt mức 15% so với tháng thứ nhất. Vì vậy, cả hai tổ sản xuất được 1170 sản phẩm. Hỏi tháng thứ nhất, mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 3 (2 điểm)

          Cho đường thẳng (d) có phương trình y = ax + b. Tìm a, b biết (d) song song với đường thẳng (d’) có phương trình: y = -3x + 5 và đi qua điểm A thuộc Parabol (P) có phương trình y = x2 có hoành độ bằng – 2.

Bài 4 (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R), kẻ đường kính AB. Điểm M bất kì trên (O) sao cho Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề). Từ M kẻ Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)tại H. Vẽ đường tròn (I) đường kính MH cắt MA, MB lần lượt tại E và F.

a. Chứng minh: Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề) và ba điểm E, I, F thẳng hàng.

b. Kẻ đường kính MD của đường tròn (O), MD cắt đường tròn (I) tại điểm thứ hai là N Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề). Chứng minh tứ giác BONF nội tiếp.

c. MD cắt EF tại K. Chứng minh Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

d. Đường tròn (I) cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề). Chứng minh ba đường thẳng MP, FE và BA đồng quy.

Bài 5 (0,5 điểm) Cho các số không âm x, y, z thỏa mãn x + y + z = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 4)

Bài 1 (2,0 điểm) 

          Cho hai biểu thức Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)với Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

a. Tính giá trị của biểu thức A khi x = 16

b. Rút gọn biểu thức P

c. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

Bài 2 (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

          Hai xí nghiệp cùng may một loại áo. Nếu xí nghiệp thứ nhất may trong 5 ngày và xí nghiệp thứ hai may trong 3 ngày thì cả hai xí nghiệp may được 2620 chiếc áo. Biết rằng trong một ngày xí nghiệp thứ hai may được nhiều hơn xí nghiệp thứ nhất 20 chiếc áo. Hỏi mỗi xí nghiệp một ngày may được bao nhiêu chiếc áo?

Bài 3 (2,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình sau: Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

2. Cho hàm số y = xcó đồ thị là Parabol  (P) và hàm số y = x + 2 có đồ thị là đường thẳng (d)

a. Hãy xác định tọa độ các giao điểm A, B của hai đồ thị hàm số trên

b. Tính diện tích của tam giác OAB (O là gốc tọa độ)

Bài 4 (3,5 điểm)

          Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R) với cạnh AB cố định khác đường kính. Các đường cao AE, BF của tam giác ABC cắt nhau tại H và cắt đường tròn lần lượt tại I, K, CH cắt AB tại D

  1. Chứng minh tứ giác CEHF nội tiếp được trong một đường tròn.
  2. Chứng minh Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)
  3. Chứng minh EF // IK
  4. Chứng minh rằng khi C chuyển động trên cung lớn AB thì đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF luôn đi qua một điểm cố định

Bài 5 (0,5 điểm)

          Giải phương trình Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án (50 đề)

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán 9 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán 9 năm học 2023 - 2024 chọn lọc khác:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Loạt bài Đề thi Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi Toán lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.