Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 1)Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 1)

Xem lại Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án A

Quảng cáo

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án D

Lời giải:

Một số gốm 2 chữ số có dạng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án với ∝ ∈ A = [1, 2, 3, 4].

Trong đó:

1 được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

2 được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

Như vậy, ta có : 4 x 4 = 16 số.

Quảng cáo

Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Để đi từ A đến D, qua B và C chỉ một lần ta thấy:

Từ A → B có 4 cách.

Từ B → C có 2 cách.

Từ C → D có 3 cách.

Vậy, số cách đi bằng: 4.2.3 = 24 cách.

Câu 5: Đáp án D

Lời giải:

Một số gồm 4 chữ số hình thành từ tập A = [1, 5, 6, 7] có dạng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án với ∝i∈ A.

Số có 4 chữ số khác nhau thì:

1 được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

2 được chọn từ tập A\{∝1} (có 3 phần tử) nên có 3 cách chọn.

3 được chọn từ tập A\{∝1,∝2}(có 2 phần tử) nên có 2 cách chọn.

4 được chọn từ tập A\{∝1,∝2, ∝3}(có 1 phần tử) nên có 1 cách chọn.

Như vậy, ta có: 4.3.2.1 = 24 số.

Quảng cáo

Câu 6: Đáp án B

Câu 7: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Khi đó, thay x = 1 vào (1), ta được:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 8: Đáp án D

Câu 9: Đáp án A

Lời giải:

Không gian mẫu là Ω có số phần tử là C52= 10.

Gọi A là biến cố “Lấy được cả hai quả cầu trắng”, ta có |A| = C32 = 3 phần tử.

Từ đó, suy ra: P(A) = |A|/|Ω| = 3/10 = 9/30 .

Câu 10: Đáp án B

Lời giải:

Ta có mỗi cách lấy hai con bài ứng với một tổ hợp chập 2 của 52 phần tử, do đó ta có: C522 = 1326 cách.

Câu 11: Đáp án C

Câu 12: Đáp án C

Lời giải:

Không gian mẫu là Ω có số phần tử là 2.2.2.2 = 16.

Gọi A là biến cố “Bốn lần xuất hiện mặt sấp”, ta có: |A| = 1 phần tử.

Từ đó, suy ra: P(A) = |A|/|Ω| = 1/16 .

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Ta có: (k + 1)! = (k + 1).k! + k! ⇔ k.k! = (k +1)! – k!.

Chọn lần lượt các giá trị 1, 2, 3,..., n, ta được:

1.1! = 2!-1!

2.2!=3!-2!

3.3!=4!-3!

⋯⋯⋯⋯⋯⋯

n.n!=(n+1)!-n!

Cộng n đẳng thức trên vế theo vế, ta có:

1.1!+2.2!+3.3!+⋯+(n+1)!-1 < (n+1)!, đpcm.

Bài 2:

Lời giải:

Một số gồm 5 chữ số phân biệt hình thành từ tập E có dạng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Số cần tìm là số chẵn thì ∝5∈{0,2,4,6}, ta đo xét trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu ∝5 = 0 thì một bộ (∝1,∝2,∝3,∝4) ứng với một chỉnh hợp chập 4 của các phần tử của tập E\{0} – có 7 phần tử => có A74 cách chọn.

Khi đó, ta có tất cả: 1 x A74 = 840 số.

Trường hợp 2: Nếu ∝5∈{2,4,6} thì:

1 được chọn từ tập E\{0, ∝5} – có 6 phần tử => có 6 cách chọn.

Mỗi bộ (∝234) ứng với một chỉnh hợp chập 3 của các phần tử của tập E\{∝15} – có 6 phần tử => có A63 cách chọn.

Khi đó, ta có tất cả: 3 x 6 x A63 = 2160 số.

Vậy, từ tập A có thể lập được 840 + 2160 = 3000 số thỏa mãn điều kiện đầu bài.

Bài 3:

Lời giải:

Với 10 ≤ x ∈N. (*)

Biến đổi phương trình về dạng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy, phương trình có nghiệm x= 10.

Bài 4:

Lời giải:

Với giả thiết: P(A|B) = 1/2 => P(¯A |B)=1/2 .

Ta có ngay: P(¯A B) =P(B). P(¯A |B) = 2/9.1/2=1/9 .

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa