Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 1)Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Nếu A,B là hai tập hợp hữu hạn, không giao nhau, thì:

Quảng cáo

A. |A∪B|=|A|+|B|    B. |A∪B|=|A|-|B|

C. |A∪B|=|A|.|B|    D. |A∪B|=-|A|+|B|

Câu 2 (0,25 điểm)

Nếu một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có 2 cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có 3 cách thực hiện hành động thứ hai thì số cách để hoàn thành công việc là:

A.2 cách    B.3 cách    C.5 cách    D.6 cách

Câu 3 (0,25 điểm)

Từ các chữ số 1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số :

A.2 số    B.4 số    C.8 số    D.16 số

Quảng cáo

Câu 4 (0,25 điểm)

Các thành phố A,B,C,D được nối với nhau bởi các con đường như hình sau. Từ A đến B có 4 cách đi, từ B đến C có 2 cách đi, từ C đến D có 3 cách đi.

ố cách đi từ A đến D, qua B và C chỉ một lần là:

A.24 cách    B.12 cách    C.8 cách    D.6 cách

Câu 5 (0,25 điểm)

Từ các chữ số 1,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau:

A.2 số    B.4 số    C.16 số    D.24 số

Câu 6 (0,25 điểm)

Lựa chọn công thức đúng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 7 (0,25 điểm)

Giá trị của Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.n    B.2n    C.3n    D.4n

Quảng cáo

Câu 8 (0,25 điểm)

Hệ số của x7 trong khai triển (3-2x)15 là:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 9 (0,25 điểm)

Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả cầu trắng là:

A. 9/30    B. 12/30    C. 10/30    D. 6/30

Câu 10 (0,25 điểm)

Lấy hai con bài từ cỗ tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy là:

A. 104    B. 1326    C. 450    D. 2652

Câu 11 (0,25 điểm)

Trong các số nguyên từ 100 đến 999, số các số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần (kể từ trái sang phải) bằng:

A. 120    B. 168    C. 204    D. 216

Câu 12 (0,25 điểm)

Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

A. 4/16    B. 2/16    C. 1/16    D. 6/16

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 ( điểm)

Chứng minh rằng: 1.1!+2.2!+3.3!+⋯+n.n! < (n+1)! .

Bài 2 ( điểm)

Cho tập hợp E={0,1,2,3,4,5,6,7}, có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau đôi một lấy từ E?

Bài 3 ( điểm)

Giải phương trình:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 4 ( điểm)

Cho P(A)= 1/3, P(B)= 2/9 và P(A|B)= 1/2. Tính P(¯AB).

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 1)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa