Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 4 (Đề 2)Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 4 (Đề 2)

Xem lại Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 4(Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có 1 + 2 + .. + n = n(n+1)/2

Từ đó, suy ra:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 2: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 3: Đáp án A

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 5: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án
Quảng cáo

Câu 6: Đáp án D

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 7: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 8: Đáp án D

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 9: Đáp án A

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 10: Đáp án C

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 11: Đáp án A

Lời giải:

Ta biến đổi:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 12: Đáp án D

Lời giải:

Vì hàm số xác định tại xo=3 nên để hàm số liên tục tại điểm đó thì điều kiện là

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy với m=-4 thỏa mãn điều kiện đầu bài.

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Với ∀ ε > 0 , ta xét:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

a. Với ∀ ε > 0 xét bất đẳng thức:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Do đó, với ε > 0 cho trước ta chọn A = 1/ε + 1 thì với |x| > A ta được:

|f(x) - 0| < ε

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

b. Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 3:

Lời giải:

a. Hàm số xác định với mọi x ∈R . Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

f(0)=1

Vậy ta có:

Nếu 2a=1 ⇔ a= 1/2 thì Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án hàm số liên tục tại xo=0.

Nếu a ≠ 1/2 thì Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án hàm số gián đoạn tại xo=0.

b. Xét hàm số f(x) = x5 - 5x3 + 4x - 1 liên tục trên R. Ta có :

f(-2).f(-3/2) = -1.73/32 < 0, f(-2),f(-1) = 73/32.(-1) < 0

f(-1).f(1/2) = -1.13/32 < 0, f(1/2),f(1) = 13/32.(-1) < 0

f(1).f(3) = -1.119 < 0,

Vậy phương trình có 5 nghiệm trong khoảng (-2;3).

c. Ta chỉ cần xét trên 1 chu kì tuần hoàn .

Điều kiện cosx ≠ 0 ⇔ x ≠ π/2 . Hàm số f(x) liên tục trên [0.π/2] \{π/2}.

Giải phương trình f(x)=0

Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ:

Đặt t = tanx . Khi đó, phương trình có dạng:

Nếu a ≠ 1/2 thì Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án hàm số gián đoạn tại xo=0.

⇔ t = 1 ⇔ tanx = 1 ⇔ x = π/4

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa