Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 4 (Đề 2)Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 4 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Cho dãy số (un) với un=(1+2+⋯+n)/(n2+1). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Quảng cáo

A.lim un=0    B.lim un=1/2

C.lim un=1    D.Dãy (un) không có giới hạn khi n → +∞

Câu 2 (0,25 điểm)

Giới hạn của dãy số (un) với un=sin n/(n+5) bằng:

A.0    B.1    C.2    D.3

Câu 3 (0,25 điểm)

Giới hạn của dãy số (un) với un=1/(n(n+1)) bằng:

A.0    B.1    C.2    D.3

Quảng cáo

Câu 4 (0,25 điểm)

Giá trị lim (n-1)/n bằng:

A.0    B.1    C.2    D.3

Câu 5 (0,25 điểm)

Giá trị lim (-2n2+n+2)/(3n4+5) bằng:

A.0    B.1    C.2    D.3

Câu 6 (0,25 điểm)

Giá trị lim (3n+5.4nn)/(4nn+2nn ) bằng:

A.0    B.1    C.2    D.3

Câu 7 (0,25 điểm)

Giá trị lim √(2n2-n)/(1-3n2) bằng:

A.0    B.-(√2)/3    C.-2/3    D.1

Quảng cáo

Câu 8 (0,25 điểm)

Giá trị lim(√(n2+n+2)-√(n+1)) bằng:

A.-∞    B.-1    C.1    D.+∞

Câu 9 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.-1/54    B.-1/24    C.1/24    D.1/54

Câu 10 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.0    B.1/3    C.1/2    D.1

Câu 11 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.-∞    B.2    C.0    D.+∞

Câu 12 (0,25 điểm)

Cho hàm số

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Để hàm số f(x) liên tục tại x=3 thì phải chọn m bằng bao nhiêu?

A.4    B.-1    C.1    D.-4

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Cho dãy số (un) với un = 1/(n2+1). Dùng chứng minh rằng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2 (4 điểm)

a. Dùng định nghĩa chứng minh rằng: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

b. Tính giới hạn Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 3 (3 điểm)

a. Xét tính liên tục của các hàm số sau tại điểm xo=0:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án Chứng minh rằng phương trình sau có 5 nghiệm thuộc (-2;3):

b. Chứng minh rằng phương trình sau có 5 nghiệm thuộc (-2;3):

x5-5x3+4x-1=0

c. Xét dấu hàm số: f(x)= sin2x+2tanx-3

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 (Đề 2)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa