Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 5 (Đề 1)Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 5 (Đề 1)

Xem lại Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 5 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án C

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có: Δy = f(xo+ Δx) - f(xo) .

Với x0=1; Δx =1 thì: f(xo) = f(1) = 0

f(xo + Δx) = f(1+1) = f(2) = 3

từ đó suy ra Δy = f(xo + Δx) - f(xo) = 3 - 0 = 3 .

Câu 2: Đáp án B

Lời giải:

Ta biến đổi:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án
Quảng cáo

Câu 3: Đáp án D

Lời giải:

Ta có:

f'(x) = 3cosx. sin2x + 2x => f"(x) = -3sinx.sin2x + 6cos2x.sinx + 2

=> f"(-π/2) = 3 + 2 = 5

Câu 4: Đáp án D

Lời giải:

Ta có ngay: y’=3(2x-3)+2(3x-1)=12x-11.

Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá với dạng hàm số y=uv:

Đáp án A bị loại bởi nó là dạng u’.v.

Đáp án B bị loại bởi nó là dạng v’.u.

Đáp án C bị loại bởi với dạng hàm đa thức không thể có y’=y.

Do đó, việc lựa chọn đáp án D đúng đắn.

Câu 5: Đáp án D

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có ngay:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Với hàm phân thức bận nhất trên bậc nhất thì ở đạo hàm y’ ta luôn có tử số là 1 hằng số,suy ra các đáp án A,B và C bị loại.

Do đó, việc lựa chọn đáp án D là đúng đắn.

Câu 6: Đáp án A

Lời giải:

Ta có ngay:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá:

Với hàm số dạng y=u/v ta luôn có đạo hàm với mẫu số bình phương (cụ thể y' = w/v2 ) thì chúng ta loại trừ ngay được các đáp án C,D.

Với hàm phân thức bậc 2 trên bậc nhất thì đạo hàm y’ ta luôn có w là 1 đa thức bậc 2 suy ra đáp án B bị loại.

Do đó, việc lựa chọn đáp án A là đúng đắn.

Câu 7: Đáp án C

Lời giải:

Ta có h'(x) = 15(x+1)2 + 4 => h"(x) = 30(x+1)

Khi đó, phương trình h"(x) = 0 có dạng: 30(x+1) = 0 ⇔ x = -1

Vậy tập nghiệm của phương trình là T={-1}

Câu 8: Đáp án A

Lời giải:

Ta có: f ’(x)= x2+x+1.

Khi đó, bất phương trình f'(x) ≤ 0 có dạng: x2+x+1 ≤ 0 , vô nghiệm.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là T = Ø

Câu 9: Đáp án C

Lời giải:

Trước tiên, ta có y’=3x2.

Tại điểm (-1;-1) phương trình tiếp tuyến có dạng:

(d); y-(-1)=y’(-1)[x-(-1)] (d): y=3x+2

Câu 10: Đáp án A

Lời giải:

Trước tiên, ta có: y' = -4/(x-1)2 .

Khi đó, phương trình tiếp tuyến tại điểm A(-1;-2) có dạng:

(d): y + 2 = y'(-1)(x+1) ⇔ (d): y= -x - 3

Câu 11: Đáp án A

Câu 12: Đáp án D

Lời giải:

Vận tốc tức thời của chuyển động được cho bởi:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Khi đó, tại thời điểm t=5s ta được: v(5)=s’(5)=9,8x5=49m/s.

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

a. Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

b. Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

a. Ta có ngay: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

b. Ta có ngay: y' = sinx + cosx - sin2x + 1

Khi đó, phương trình y’=0 có dạng: sinx+cosx-sin2x+1=0. (1)

Để giải phương trình (1)

Đặt sinx+cosx=t, điều kiện |t| ≤ √2 , suy ra sin2x = t2 - 1

Khi đó, phương trình có dạng:

a. Ta có ngay: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy phương trình có 2 họ nghiệm.

Bài 3:

Lời giải:

Xét hàm số: f(x)= √x => f'(x) = 1/2√x

.

Khi đó:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 4:

Lời giải:

Ta chứng minh bằng quy nạp.

Với n=1, ta có: y'=sinx = cos(x +π/2) đúng.

Giả sử công thức với n=k, y(k) = cos (x + kπ/2)

Ta chứng minh công thức đúng với n=k+1, tức là chứng minh:

y(k+1) = cos (x + (k+1)π/2)

Thật vậy: y(k+1) = [yk]' = [cos(x + kπ/2)]' = -sin(x + kπ/2) = cos (x x + kπ/2 + π/2)

đpcm.

Vậy ta luôn có: y(n) = cos (x + nπ/2)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa