Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 1 (Đề 1)Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 1 (Đề 1)

Xem lại Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 1 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án A

Quảng cáo

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án B

Câu 4: Đáp án B

Lời giải:

Bởi một tam giác đều thì không có tâm đối xứng.

Câu 5: Đáp án A

Lời giải:

Chúng ta biết rằng phép tịnh tiến theo vectơ v (-1; 2) biến điểm M(x; y) thành điểm M’(x’; y’) với:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án
Quảng cáo

Câu 6: Đáp án C

Lời giải:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy, phép biến hình biến M thành M’ là một phép tịnh tiến T theo vectơ a .

Câu 7: Đáp án C

Lời giải:

Lần lượt ta có:

• ĐOx(A) = A’(1; 2).

• ĐOx(B) = B’(3; -1).

• ĐOx(AB) = (A’B’) đi qua điểm A’ và B’, tức là:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án
Quảng cáo

Câu 8: Đáp án B

Lời giải:

Mỗi điểm M(x; y) ∈(C') là ảnh của một điểm M0(x0; y0) ∈ (C) qua phép đối xứng có trục Oy, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

=> (-x)2 +y2 +10y -5 = 0 ⇔ x2 +y2 + 10y – 5 = 0. (*)

Phương trình (*) chính là phương trình của (C’).

Câu 9: Đáp án D

Câu 10: Đáp án C

Lời giải:

Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó thì vectơ v phải có giá song song với đường thẳng d.

Nhận xét rằng đường thằng d có vectơ chỉ phương a (1; 2).

Do đó, chúng ta chọn phương án C.

Câu 11: Đáp án C

Câu 12: Đáp án V

Lời giải:

Mỗi điểm M(x; y) ∈ d’ là ảnh của một điểm M(x0;y0)∈ (d) qua phép đối xứng tâm O, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

=> 3(-x)-2(-y)-1=0

=> -3x+2y-1=0 (*)

Phương trình (*) chính là phương trình của (d’).

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Tứ giác ACMN có ∠NAM = ∠MCN = 30o nên nội tiếp trong một đường tròn tâm O bán kính R và ∠MON = 2∠NAM = 60o .

Xét các phép đối xứng tâm N và tâm M.

S(N):A ↦ B và (O) ↦ (O1)

=> B ∈ (O1) vì A ∈ (O)

S(M):C↦B và (O) ↦ (O2)

=> B ∈ (O2) vì C ∈ (O)

Trong ΔOO1O2, ta có nhận xét:

OO1=OO2=2R,

∠MON = 2∠BAM = 60o

=> ΔOO1O2 là tam giác đều.

Mặt khác: O1B + O2B = R + R = 2R = O1O2 nên B là trung điểm của O1O2.

Từ đó suy ra hai ΔABC và ΔOO1O2 đồng dạng ( vì cùng đồng dạng với ΔBMN và vì ΔOO1O2 đều nên ΔABC đều.

Bài 2:

Lời giải:

Ta có I là trung điểm của BC và cung BC=120°.

Nên OI ⊥ BC và .

Trong ΔOIB: OI = OB cos ∠BOI = R.cos60o = R/2

Do đó tập hợp các điểm I là đường tròn (γ) tâm O bán kính R/2.

Mặt khác, ΔAIJ đều nên ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Mà tập hợp các điểm I là đường tròn (γ) nên tập hợp các điểm J là hai đường tròn (γ1 ) và (γ2 ) với:(γ1 ) = Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án và (γ2 )= Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

1 ) là đường tròn tâm (O1), bán kính R/2 với O1=Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

2 ) là đường tròn tâm (O2), bán kính R/2 với O2= Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hinh-hoc-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa