Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 1 (Đề 1)Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 1 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Phép biến hình là 1 quy tắc để với mỗi điểm M của mặt phẳng xác định được bao nhiêu điểm của mặt phẳng đó:

A.0 điểm B.1 điểm C.2 điểm D.3 điểm

Quảng cáo

Câu 2 (0,25 điểm)

Cho 2 đường thẳng song song d và d’. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

A.Không có phép tịnh tiến nào B.Có duy nhất 1 phép tịnh tiến

C.Chỉ có 2 phép tịnh tiến D.Có rất nhiều phép tịnh tiến

Câu 3 (0,25 điểm)

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A.Hình gồm 2 đường tròn không bằng nhau có trục đối xứng

B.Hình gồm 1 đường tròn và 1 đường thẳng tùy ý có trục đối xứng

C.Hình gồm 1 đường tròn và 1 đường thẳng tùy ý có trục đối xứng

D.Hình gồm 1 tam giác không cân và đường tròn ngoại tiếp tam giác đó có trục đối xứng.

Quảng cáo

Câu 4 (0,25 điểm)

Trong các hình sau đây, hình nào không có tâm đối xứng.

A.Hình gồm 1 đường tròn và 1 hình chữ nhật nội tiếp

B.Hình gồm 1 đường tròn và 1 tam giác đều nội tiếp

C.Hình lục giác đều

D.Hình gồm 1 hình vuông và đường tròn nội tiếp

Câu 5 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vecto v =(-1;2), A(3;5). Tọa độ của điểm A’ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo

v là:

A.(2;7) B.(7;2) C.(2;2) D.(7;7)

Câu 6 (0,25 điểm)

Cho phép tịnh tiến Tu theo u và phép tịnh tiến Tv theo v . Với điểm M bất kì, Tubiến M thành M’, Tv biến M’ thành M”. Phép tịnh tiến biến M thành M” là phép tịnh tiến vectơ:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án
Quảng cáo

Câu 7 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho A(1;-2) và B(3;1). Ảnh của đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox có phương trình:

A.2x+3y-7=0 B.2x+3y+7=0

C.3x+2y-7=0 D.3x+2y+7=0

Câu 8 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có: (C): x2+y2+10y-5=0.

Ảnh của đường tròn (C) qua phép đối xứng có trục Oy có phương trình:

A.x2+y2-10y-5=0 B.x2+y2+10y-5=0

C.x2+y2-10x-5=0 D.x2+y2+10x-5=0

Câu 9 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(1;-3), bán kính bằng 2. Gọi (C’) là ảnh của đường tròn (I;2) qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số 3 và phép đối xứng qua trục Ox. Phương trình của (C’) có dạng:

A.(x+3)2+(y+9)2=6 B.(x-3)2+(y-9)2=6

C.(x+3)2+(y+9)2=36 D.(x-3)2+(y-9)2=36

Câu 10 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x-y+1=0. Để tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó thì v ⃗ phải là vectơ nào trong các trường hợp sau:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 11 (0,25 điểm)

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A.Phép dời hình là 1 phép đồng dạng

B.Phép vị tự là 1 phép đồng dạng

C.Phép đồng dạng là 1 phép dời hình

D. Có phép vị tự không phải là phép dời hình

Câu 12 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng (d): 3x-2y-1=0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là:

A.3x+2y+1=0 B.-3x+2y-1=0

C.3x+2y-1=0 D.3x-2y-1=0

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm)

Cho ∆ABC có AM và CN là các trung tuyến. Chứng minh rằng nếu ∠BAM ̂= ∠BCN =30othì ∆ABC đều

Bài 2 (4 điểm)

Cho đường tròn (O,R) , A là 1 điểm cố định không trùng với tâm O, BC là 1 dây cung của (O), BC di động nhưng số đo của cung BC luôn bằng 120o. Gọi I là trung điểm của BC, vẽ tam giác đều AIJ. Tìm tập hợp điểm J

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 1 (Đề 1)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hinh-hoc-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa