Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 1)Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 1)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 1 11 Chương 1 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án C

Lời giải:

Quảng cáo

Ta biết rằng phép tịnh tiến theo vectơ v (a;b) biến điểm M(x;y) thành điểm M’(x’;y’) với:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 2: Đáp án D

Lời giải:

Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (AB) thành chính nó thì vectơ phải có giá song song với (AB).

Ta có: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

ứng với đáp án D.

Câu 3: Đáp án A

Lời giải:

Quảng cáo

Mỗi điểm M’(x;y) ∈ (d’) là ảnh của 1 điểm M(xo;yo) ∈ (d) qua phép đối xứng trục Ox, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Phương trình (*) chính là phương trình của (d’).

Câu 4: Đáp án D

Lời giải:

Ta biến đổi: y=4cos2x-3sin2x+6 4cos2x-3sin2x=y-6(*)

Phương trình (*) có nghiệm khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

⇔ -5 ≤ y - 6 ≤ 5 ⇔ 1 ≤ y ≤ 11

Vậy tập giá trị của hàm số là [1;11].

Câu 5: Đáp án A

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Do đó hệ số của x3 trong khai triển C6k.2k với k thỏa mãn:

6-3k=3 ⇔ k=1.

Vậy hệ số của x3 trong khai triển bằng C16 = 12

Câu 6: Đáp án B

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Ta có: VT = cosA + cosB + cosC = (cosA + cosB) + cosC

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

Điều kiện Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Đặt t=tanx, suy ra Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Khi đó, phương trình có dạng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy phương trình có 2 họ nghiệm.

Bài 3:

Lời giải:

Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số phân biệt hình thành từ E bằng A75 = 2520.

Bài 4:

Lời giải:

u8= 7/10

Bài 5:

Lời giải:

Lấy M1 tùy ý thuộc (C1) và gọi M2 là ảnh của M qua Sd.

Vì O2M2 và O1M1 đối xứng qua (d) nên ta có O2M2=O1M1.

Ta có: M1 ∈ (C1) ⇔ O1M1=R

⇔O2M2=R⇔M2 (C2)

Ngược lại: lấy M2 là 1 điểm tùy ý thuộc (C2) và gọi M1 là tạo ảnh của nó qua Sd.

Ta có: M2 (C2)⇔ O2M2=R⇔O1M1=R => M1 (C1).

Vậy (C2) là ảnh của (C1) qua Sd.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa