Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho v (-2;1) và điểm M(-3;2). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?

A.(-1;1) B.(1;-1) C.(-5;3) D.(5;-3)

Quảng cáo

Câu 2 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho 2 điểm A(1/2;2/3) và B(3/2;-1/3). Vectơ v biến đường thẳng (AB) thành chính nó có tọa độ là:

A.(1;1) B.(2;1/3) C.(-2;-1/3) D.(1;-1)

Câu 3 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): 3x-2y+2=0. Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

A.3x+2y+2=0 B.-3x+2y+2=0

C.3x+2y-2=0 D.3x-2y+2=0

Quảng cáo

Câu 4 (0,5 điểm)

Tập giá trị của hàm số y = 4cos2x-3sin2x+6 là:

A.[3;10] B.[6;10] C.[-1;13] D.[1;11]

Câu 5 (0,5 điểm)

Hệ số của x3 trong khai triển (x+2/x2)6 bằng:

A.12 B.8 C.6 D.2

Câu 6 (0,5 điểm)

Cho dãy số (un) biết un=3n. Số hạng un-1 bằng:

A.3n-1 B.1/3.3n C.3n-3 D.3n-1

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Cho ΔABC chứng minh rằng: cosA+cosB+cosC= 1 + 4sinA/2.sinB/2.sinC/2.

Quảng cáo

Bài 2 (2 điểm)

Giải phương trình: (1-tanx)(1+sin2x)=1+tanx.

Bài 3 (1 điểm)

Cho tập E={1,2,3,4,5,6,7}. Tìm dãy các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lấy từ 7 số trên.

Bài 4 (1 điểm)

Cho dãy số (un) với Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Tìm xem 7/10 là số hạng thứ mấy của dãy số?

Bài 5 (2 điểm)

Cho 2 đường tròn (C1) và (C2) lần lượt có tâm O1, O2 và đều có bán kình R. Chứng minh rằng (C2) là ảnh của (C1) qua phép đồi xứng trục (d), với (d) là trung trực đoạn O1O2.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 Học kì 1 (Đề 1)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa